Środowiskowe Laboratorium Syntez Chemicznych

O NAS

Laboratorium Syntez Chemicznych zajmuje się wykonywaniem projektów badawczo-rozwojowych  z zakresu chemii i biotechnologii związków organicznych, a w szczególności białek i peptydów.

Czytaj więcej…

 

PROJEKTY

Laboratorium realizuje prace kontraktowe w obszarze projektów badawczo-naukowych dotyczących substancji czynnych.

Czytaj więcej…

 

APARATURA

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę umożliwiającą otrzymywanie i oczyszczanie związków w skali półtechnicznej tj. syntezerpeptydów, reaktory, liofilizator, chromatografy czy komory laminarne II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, a także własne zaplecze analityczne.

Czytaj więcej…

 

OFERTA

Laboratorium oferuje prowadzenie prac R&D oraz produkcyjnych tj. synteza i oczyszczanie produktów w oparciu o podwyższone standardy jakości, dostosowanie przepisów technologicznych do standardów GLP/ GMP, skalowanie procesu i in.

Czytaj więcej…

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej…

 

KONTAKT

Czytaj więcej…

 

Dodatkowe informacje