Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Anny Dąbrowskiej

Dnia 19 września 2019 roku o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Anny Dąbrowskiej

pt.: "Regulacja ekspresji i funkcji astrocytarnego transportera SN1 w warunkach hiperamonemii in vitro."

 

Promotor: Dr hab. Magdalena Zielińska

Recenzenci: Prof. dr hab. Małgorzata Kajta

                  Dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

 

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (pdf.)

Streszczenie (pdf.)

Recenzja 1 (pdf.)

Recenzja 2 (pdf.)