Praca 05.10.2016r

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zakładu Fizjologii Stosowanej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-7A/16)

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, fizjologia stosowana

Data ogłoszenia: 05.10.2016 r.

Termin składania ofert: 19.10.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, fizjologia stosowana, endokrynologia, metabolizm

 

Tematyka badawcza: Ocena reakcji neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych na bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych i chorych.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk medycznych
 • udokumentowany dorobek naukowy, preferowany dorobek naukowy  z zakresu  fizjologii
 • udokumentowany  udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym
 • doświadczenie w  przeprowadzaniu badań u ludzi, prób wysiłkowych, pomiarów tempa przemiany materii, znajomość biochemicznych metod oznaczania związków we krwi
 • znajomość języka angielskiego
 • gotowość do zdobywania finansowania projektów badawczych
 • znajomość metod statystycznych
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań u ludzi
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-7A/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 15 października 2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 15 października 2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca października 2016 r.

 

Dodatkowe informacje