Praca 17.10.2016r.


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.

Termin składania ofert: 31.10.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia medyczna, zwierzęce modele chorób neurologicznych, obrazowanie małych zwierząt rezonansem magnetycznym.

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie: praca z gryzoniami, w tym doświadczenie
  w chirurgii gryzoni; doświadczenie w zakresie zwierzęcych modeli chorób neurologicznych (np.: niedokrwienny udar mózgu, stwardnienie rozsiane, itp.); umiejętności w zakresie podstawowych technik analitycznych (ELISA, elektroforeza białek, itp.);
 • doświadczenie w obsłudze systemu obrazowania małych zwierząt rezonansem magnetycznym;
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w kursach i szkoleniach;
 • dobra  znajomość języka angielskiego;
 • znajomość metod statystycznych;
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat);
 • możliwość rozwoju naukowego;
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych i konferencyjnych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • wdrażanie i wykorzystywanie w badaniach modeli wybranych chorób neurologicznych (niedokrwienny udar mózgu, stwardzenie rozsiane itp.);
 • wykorzystywanie w badaniach naukowych metod rezonansu magnetycznego małych zwierząt, metod analitycznych (ELISA, Western Blot, itp.);
 • statystyczna  analiza wyników;
 • udział w przygotowywaniu publikacji naukowych;

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

               

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-8/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31 października 2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 31 października 2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa listopada 2016 r.

Data objęcia stanowiska: 01.12.2016 r.

Dodatkowe informacje