Praca 3 17.10.2016r.

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neuropeptydów

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-9B/16)

Dyscyplina naukowa: chemia medyczna

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.

Termin składania ofert: 31.10.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, chemia medyczna, neuropeptydy

Tematyka badawcza: synteza i badania zależności aktywności od struktury chemicznej związków biologicznie czynnych (peptydy, peptydomimetyki).

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej:

-      synteza chemiczna, zwłaszcza w zakresie peptydów na fazie stałej jak i w roztworze,

-      doświadczenie w pracy z aparatami do wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas,

-      umiejętność interpretacji widm magnetycznego rezonansu jądrowego (z naciskiem na związki peptydowe)

-      umiejętność projektowania i syntezy związków wielofunkcyjnych,

-      badanie powinowactwa do receptorów GPCR z wykorzystaniem technik radioizotopowych,

-      doświadczenie w pracy ze zwierzętami (gryzoniami),

 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • projektowanie, synteza i charakterystyka nowych potencjalnie aktywnych biologicznie ligandów
 • prowadzenie badań właściwości nowych ligandów in vitro,
 • prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo,
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-9B/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31 października 2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 31 października 2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa listopada  2016 r.

Data objęcia stanowiska: 01.12.2016 r.

Dodatkowe informacje