praca-4 lipiec 2017

Dyrektor

 

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neuropeptydów

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia

Data ogłoszenia: 04.07.2017 r.

Termin składania ofert: 18.07.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia, neuropeptydy

 

Tematyka badawcza: Ocena procesu gojenia ran z wykorzystaniem technik biologii molekularnej  u szczurów z wywołaną jatrogennie cukrzycą po zastosowaniu preparatów keratynowych nasyconych związkami biologicznie czynnymi.

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej:

-        bardzo dobra znajomość technik biologii molekularnej: izolacji kwasów nukleinowych i białek, klonowania DNA, rozdziału elektroforetycznego  w żelach agarozowych i poliakrylamidowych, PCR, metody Western-blot, w tym również  analizy bioinformatycznej danych,

-        bardzo dobra znajomość  metod biochemicznych zwłaszcza testów immunoenzymatycznych (ELISA),

-        dobra znajomość metod hodowli komórkowej: przeprowadzanie testów proliferacji, transfekcji komórek,

-        dobra znajomość technik analitycznych zwłaszcza z zakresu cytometrii przepływowej (potwierdzony certyfikatem ukończony kursu z zakresu podstaw cytometrii przepływowej),

-        dobra znajomość technik mikroskopowych (obsługa mikroskopu świetlnego)

-        dobra znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (mile widziana znajomość pakietu STATISTICA),

-        doświadczenie w pracy ze zwierzętami (potwierdzone certyfikatem ukończone szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonanie procedur, i doświadczeń zorganizowane przez PolLASA),

-        doświadczenie w pracy mikrobiologicznej, przygotowanie pożywek, hodowla bakterii

 • umiejętność przygotowania procedur badawczych, raportów, formułowania wniosków
 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • oznaczanie poziomu cytokin w materiale biologicznym za pomocą testów ELISA, cytometrii przepływowej, RT-PCR
 • transfekcja komórek ssaczych
 • prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo,
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, spis publikacji, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-5/17.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 18.07.2017 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec lipca 2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.08.2017 r.

Dodatkowe informacje