praca 17 sierpień 2017

 Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zakładu Neurotoksykologii

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent/ post-doc

Dyscyplina naukowa: biologia, biologia medyczna, biotechnologia

Data ogłoszenia: 17.08.2017 r.

Termin składania ofert: do 31.08.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, encefalopatia wątrobowa, toksyczność amoniaku, bariera krew-mózg, miRNA

 

Wymagania: Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w Regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN.

Ponadto, konieczne są:

 • tytuł doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnym
 • udokumentowany dorobek naukowy prezentujący umiejętności realizowania badań naukowych:

- istotny dorobek publikacyjny w dziedzinie biologii, nauk medycznych, neurochemii (co najmniej trzy publikacje w czasopismach recenzowanych, w których kandydat(ka) jest pierwszym autorem)

- aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym (plakaty i wystąpienia ustne)

- uczestnictwo w kursach/szkoleniach

 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowo-badawczych i ich realizacji jako kierownik lub główny wykonawca
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

- prowadzenia hodowli komórek linii ustalonych i pierwotnych

- technik biologii molekularnej (m.in. izolacja białek z komórek i tkanek, ekstrakcja DNA i RNA, PCR w czasie rzeczywistym, western blot)

- mikroskopii konfokalnej

- badań in vivo prowadzonych na modelach zwierzęcych (małe zwierzęta laboratoryjne)

- stosowania metod radiochemicznych, spektrofoto- i spektrofluorymetrycznych

- mile widziana znajomość technik inżynierii genetycznej (transfekcja komórek przy użyciu DNA i RNA),

 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej
 • bardzo dobra i udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • pracę w młodym zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 

 • prowadzenie badań w modelach in vitro i in vivo
 • hodowla komórek pierwotnych i linii komórkowych
 • przygotowanie preparatów oraz analizy mikroskopowe, m.in. metodami konfokalnymi
 • analiza ekspresji genów i białek
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach
 • przygotowywanie wniosków grantowych

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

Składanie dokumentów: 

            Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: do 31. 08. 2017 r

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 31 sierpnia 2017 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa września 2017 roku.

Dodatkowe informacje