praca 16 marzec 2018

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 16.03.2018  r.

Termin składania ofert: 30.03.2018  r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia medyczna, biologia molekularna.

 

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych lub pokrewnych (biologia, farmacja);
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie: hodowli linii komórkowych in vitro, ekspresji i oczyszczania rekombinowanych białek w systemach bakteryjnych i drożdżowych, chromatografii powinowactwa, technik biologii molekularnej (elektroforeza DNA, PCR, Western Blot);
 • umiejętności w analizie danych biologii molekularnej;
 • udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie wymaganym dla osób planujących i wykonujących procedury i doświadczenia na zwierzętach;
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność posługiwania się programami statystycznymi i graficznymi (np. pakiet Statistica, pakietu R, lub t.p.);
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat);
 • możliwość rozwoju naukowego;
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych i konferencyjnych.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • podejmowanie starań o pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i międzynarodowych na prowadzenie badań;
 • zakładanie i prowadzenie hodowli komórkowych in vitro, ocena cytotoksyczności badanych związków chemicznych (MTT), wyznaczanie LD50;
 • klonowanie DNA, ekspresja w układach komórkowych, oczyszczanie plazmidów oraz ekspresjonowanych białek;
 • wykorzystywanie w badaniach naukowych metod analitycznych, metod biologii molekularnej (klonowanie, ELISA, Western Blot, rtPCR, analizy ekspresji genów, itp.);
 • wykonywanie eksperymentów na zwierzętach;
 • statystyczna analiza otrzymanych wyników;
 • udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

               

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-3/18

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 30.03.2018  r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 30.03.2018  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: początek kwietnia 2018 r.

Termin objęcia stanowiska: 12.04.2018 r.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu 

 


Dodatkowe informacje