praca 7 czerwiec 2018

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika

Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

 

Miejsce pracy: Gdańsk

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Numer postępowania: SDI-002-KK-4/18

Data ogłoszenia: 07.06.2018 r.

Termin składania ofert: 21.06.2018 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec czerwca 2018 r.

Data objęcia stanowiska: 01.07.2018 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: kierownik, nerki, cukrzyca, podocyty, kłębuszki nerkowe.

 

            Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii, do realizacji zadań statutowych Pracowni, udziału w prowadzonych w Pracowni projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Pracowni.

Obecna tematyka badawcza:

Tematyka badawcza Pracowni, dotyczy biochemii i fizjologii komórek podocytarnych, które stanowią główny zrąb w barierze filtracyjnej kłębuszków nerkowych, w różnych stanach patofizjologicznych, m.in. w cukrzycy.

 

Aktualnie prowadzone badania:

 • Rola kinazy białkowej G w regulacji cytoszkieletu komórek podocytarnych i kłębuszkowej bariery filtracyjnej
 • Biochemiczne podstawy insulinooporności podocytów
 • Badania nad funkcją mitochondriów i rolą mitofagii w podocytach w warukach cukrzycowych
 • Poszukiwanie wczesnych markerów rozwoju nefropatii cukrzycowej

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 

 • Kierowanie zespołem naukowym;
 • Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego;
 • Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego;
 • Zdobywanie finansowania projektów badawczych;
 • Przygotowanie publikacji naukowych;

Oferujemy:

 • Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego pracowni, która obecnie składa się z 6 pracowników naukowych (2 doktorów), 2 doktorantów, 1 pracownik naukowo-techniczny;
 • nowoczesne laboratoria biologiczne i chemiczne bardzo dobrze wyposażone.

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych, biologicznych lub pokrewnych;
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi w tematyce nefrologii doświadczalnej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym;
 • doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowania projektami naukowymi z dziedziny biologii medycznej, medycyny i pokrewnych;
 • doświadczenie we współpracy z innymi placówkami naukowymi zarówno w kraju jak i za granicą potwierdzone publikacjami naukowymi;

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Podanie do dyrektora;
 • Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;
 • Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
 • Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);
 • Program prowadzenia i rozwoju Pracowni;
 • Oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

Składając dokumenty aplikacyjne (forma papierowa i wersja elektroniczna) oraz klikając w przycisk „Wyślij” zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, który jest administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Podanie danych takich jak numer telefonu i e-mail jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie konkursowym z uwagi na konieczność kontaktu w związku z kolejnymi etapami postępowania konkursowego.

Pozostałe dane (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danychoraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

Informujemy, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN oraz w BIP  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W razie pytań dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  21.06.2018 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  21.06.2018 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

            Konkurs na objęcie funkcji Kierownika Zakładu przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

                                           Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu

Dodatkowe informacje