Praca 04 listopada 2014

Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Adiunkta
w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej


Dotyczy projektu:
„Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka         i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED, realizowanego w latach 2014-2017, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,


Miasto: Warszawa
Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: biologia medyczna
Data ogłoszenia: 04.11.2014 r.
Termin składania ofert: 18.11.2014 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: neuralne komórki macierzyste, progenitory glejowe, neurony ruchowe, procesy mielinizacji, uszkodzenie OUN, stwardnienie zanikowe boczne, transplantacja, MRI, odpowiedź immunologiczna

Wymagania:
• Stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnej
• Osiągniecia naukowe w dziedzinie neurobiologii udokumentowane pracami opublikowanymi w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (preferowane prace dotyczące procesów neurogenezy i gliogenezy w chorobach uszkodzeń OUN)
• Odbycie naukowego stażu podoktorskiego w renomowanym ośrodku zagranicznym
• Aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i zagranicznym
• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:
          - badań in vivo prowadzonych u gryzoni na modelach uszkodzenia OUN
          - hodowli  komórek macierzystych w warunkach in vitro
          - technik biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, RT-PCR, qRT-PCR)
          - technik biochemicznych (elektroforeza, chromatografia, Western blot)
          - mile widziana znajomość technik inżynierii genetycznej
• Uczestnictwo w kursach i szkoleniach
• Dobra organizacja pracy
• Umiejętność pracy zespołowej
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• Hodowla ludzkich i mysich progenitorów glejowych
• Analiza ekspresji genów i białek w komórkach i tkankach
• Uzyskanie transgenicznych myszy rag2/SOD1 do eksperymentów in vivo
• Transplantacja progenitorów glejowych u myszy transgenicznych (dotętniczo, do mózgu, do rdzenia kręgowego)
• Ocena komórek dawcy i reakcji endogennej w OUN biorcy po przeszczepie (analiza w mikroskopie konfokalnym i MR)

Oferujemy:
• Dostęp do specjalistycznej aparatury
• Pracę w zespole, w miłej atmosferze

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
pokój D105 (sekretariat)

Termin składania dokumentów: 18.11.2014 r.
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 18.11.2014 r. wpłynie do sekretariatu wersja elektroniczna a dokumenty w wersji papierowej zostaną złożone do tego dnia w sekretariacie lub data stempla nadanych pocztą dokumentów będzie nie późniejsza niż 18.11.2014 r.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 15.12.2014 r.

Dodatkowe informacje