Praca 18.11.2014

Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko
profesora zwyczajnego
do Zakładu Neurotoksykologii


Instytucja: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Miasto: Warszawa
Stanowisko: profesor zwyczajny
Dyscyplina naukowa: biologia medyczna
Data ogłoszenia: 18.11.2014 r.
Termin składania ofert: 02.12.2014 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: profesor zwyczajny, neurotoksykologia, encefalopatia wątrobowa, amoniak, astrocyt, transportery dla glutaminy, receptory glutaminianergiczne, model azoksymetanowy.

Wymagania:
Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN.  Ponadto, konieczne są:
1) tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie neurochemii, biologii lub nauk medycznych
2) udokumentowany dorobek naukowy, w tym:
- istotny dorobek publikacyjny w dziedzinie neurochemii biologii lub nauk medycznych w czasopismach recenzowanych, również z pierwszym autorstwem, preferowane prace z tematyki enefalopatii wątrobowej i/lub zwierzęcych modeli tej choroby
- aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i zagranicznym
3) doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych
4) doświadczenie w zakresie opieki merytorycznej pracy doktorantów i młodych naukowców
5) doświadczenie w organizacji konferencji międzynarodowych
- znajomość języka angielskiego

Od Kandydata oczekujemy:
- gotowości do merytorycznej opieki pracy doktorantów i młodych naukowców
- zdolności do organizacji, projektowania i dydaktycznego prowadzenia badań naukowych oraz weryfikowania hipotez badawczych zgodnie z zasadami prawidłowej metodyki badawczej
- publikowania wyników badań w czasopismach posiadających IF
- stałego analizowania piśmiennictwa naukowego
- kreatywności we wprowadzaniu nowych kierunków badań oraz metod badawczych

 Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
- sporządzanie raportów z prowadzonych badań
- przygotowywanie komunikatów zjazdowych i manuskryptów prac
- przygotowywanie wniosków grantowych
- udział w seminariach, konferencjach

 Oferujemy:
-  zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
- możliwość rozwoju naukowego
- pracę w zespole w miłej atmosferze


Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)


Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
pokój D105 (sekretariat)

Termin składania dokumentów: 02.12.2014 r.
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 02.12.2014 r. wpłynie do sekretariatu wersja elektroniczna a dokumenty w wersji papierowej zostaną złożone do tego dnia w sekretariacie lub data stempla nadanych pocztą dokumentów będzie nie późniejsza niż 02.12.2014 r.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 grudnia 2014 r.

Dodatkowe informacje