Praca 20.02.2015

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 20.02.2015 r.

Termin składania ofert: 06.03.2015 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01.04.2015 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: tkankowe komórki macierzyste, indukowane plutipotencjalne komórki macierzyste, środowisko biomimetyczne, skrawki organotypowe, mikroskopia konfokalna,

 

Wymagania:

• Stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnej

• Osiągniecia naukowe w dziedzinie komórek macierzystych i bioinżynierii mikrośrodowiska udokumentowane pracami opublikowanymi w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

• Aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i zagranicznym

• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

  1. izolacja i hodowla komórek macierzystych otrzymywanych z różnych źródeł min. krwi pępowinowej, galarety Whartona, tkanki tłuszczowej
  2. otrzymywanie i hodowla indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych;
  3. otrzymywanie skrawków organotypowych i współhodowle z komórkami macierzystymi
  4. badania z wykorzystaniem szkieletów biomateriałowych
  5. techniki obrazowania w mikroskopie fluorescencyjnym/konfokalnym

• Dobra organizacja pracy

• Umiejętność pracy zespołowej

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

  1. Izolacja ludzkich komórek macierzystych z tkanek płodowych i dorosłych
  2. Otrzymywanie i hodowla ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych
  3. Hodowle komórek w środowisku trójwymiarowym z zastosowaniem szkieletów biomateriałowych
  4. Hodowle in vitro z zastosowaniem skrawków organotypowych
  5. Wykonywanie preparatów immunocytochemicznych i ich obrazowanie w mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej

 

Oferujemy:

• Dostęp do specjalistycznej aparatury

• Pracę w zespole, w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji podpisanego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

pokój D105 (sekretariat)

 

Termin składania dokumentów: 06.03.2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 06.03.2015  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.04.2015 r.

Dodatkowe informacje