Praca 23.02.2015

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zespołu Kliniczno-Badawczego Epigenetyki Człowieka

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, biologia medyczna

Data ogłoszenia:  23.02.2015

Termin składania ofert: 09.03.2015

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia molekularna, genetyka, epigenetyka, analizy wielkoskalowe, starzenie, choroby związane z wiekiem.

 

Stanowisko asystenta swoimi zadaniami obejmuje, między innymi, prowadzenie pracy doświadczalnej in vitro oraz in vivo w zakresie proteomiki, genetyki i epigenetyki procesu starzenia, sporządzanie wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań, aktywne reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

WYMAGANIA:

Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN. Ponadto, wymagamy doświadczenia w zakresie pracy badawczej na hodowlach komórkowych, w tym hodowlach pierwotnych oraz praktycznej znajomości technik badawczych z zakresu biochemii i biologii molekularnej. Pożądana jest znajomość technik wielkoskalowych lub/i nowoczesnych metod mikroskopowych. Oczekujemy kreatywności w formułowaniu hipotez badawczych oraz aktywności w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań. Kandydat powinien posiadać istotny dorobek publikacyjny, preferencyjnie w dziedzinie starzenia lub/i chorób związanych z wiekiem. Powinien również płynnie posługiwać się językiem angielskim.

 

OFERUJEMY:

zatrudnienie etatowe w pełnym wymiarze godzin, pracę w przyjaznym otoczeniu, wsparcie rozwoju kariery zawodowej.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji podpisanego oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

 

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis publikacji, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

pokój D105 (sekretariat)

 

Termin składania dokumentów: 09.03.2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 09.03.2015 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29 marca 2015 r.

Dodatkowe informacje