Praca 26.02.2015

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Zakładu Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: medycyna, neuropatologia kliniczna

Data ogłoszenia: 26.02.2015 r.

Termin składania ofert: 13.03.2015 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: patologia, neuropatologia, neuroonkologia, guzy mózgu, diagnostyka histopatologiczna.

 

Wymagania:

1)        dyplom lekarza medycyny

2)        specjalizacja z patologii i neuropatologii

3)        tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych

4)        doświadczenie w diagnostyce biopsyjnej materiału neurochirurgicznego, w tym biopsji stereotaktycznych

5)         bardzo dobra znajomość technik immunohistochemicznych oraz podstaw biologii molekularnej nowotworów OUN

6)        udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie neuropatologii klinicznej w czasopismach recenzowanych, w tym istotny dorobek z zakresu tematyki neuroonkologicznej, szczególnie neuropatologii nowotworów wieku dziecięcego.

7)        aktywny udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym

8)        doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i szkoleń

9)        doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych

10)    doświadczenie w zakresie opieki merytorycznej i szkolenia w zakresie neuropatologii

11)     bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Od Kandydata oczekujemy:
-  opracowywania neuropatologicznego przypadków nowotworów OUN, w tym guzów wieku dziecięcego

-  publikowania wyników w czasopismach posiadających IF
-  kreatywności we wprowadzaniu nowych metod badawczych w opracowania kliniczno-patologiczne
- merytorycznej opieki nad lekarzami, odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w zakresie neuropatologii
- udziału w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
- opracowania neuropatologiczne materiału ludzkiego
- przygotowywanie komunikatów zjazdowych oraz publikacji

- udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych

- udział w przygotowywaniu wniosków grantowych
 

Oferujemy:
- zatrudnienie w formie umowy o pracę (1/2 etatu)

- możliwość rozwoju naukowego
- pracę w dobrze dobranym zespole, w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji podpisanego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

pokój D105 (sekretariat)

 

Termin składania dokumentów: 13.03.2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 13.03.2015 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zakończenia konkursu: koniec marca 2015 r.

Dodatkowe informacje