Praca 02.03.2015

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego

z jednoczesnym powierzeniem funkcji

kierownika  Zakładu Neurotoksykologii

 

 

Instytucja: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor  zwyczajny lub profesor nadzwyczajny (pełny etat)

                         z jednoczesnym powierzeniem  funkcji kierownika Zakładu Neurotoksykologii

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia:  02.03.2015 r.

Termin składania ofert: 16.03.2015 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.03.2015 r.

Data objęcia stanowiska: 01.04.2015 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: stanowisko profesora, kierownik, biologia komórki, biologia molekularna, neurobiologia, neurotoksykologia, encefalopatia wątrobowa, chemiczne modele uszkodzenia wątroby,  amoniak, astrocyt, transportery, glutamina, arginina, receptory glutaminianergiczne, glutaminaza, glejak

 

                Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na zatrudnienie doktora habilitowanego lub profesora medycyny lub biologii medycznej, na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Neurotoksykologii IMDiK PAN, do realizacji zadań statutowych Zespołu, udziału w prowadzonych w Zespole projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zakładu.

 

Obecna tematyka badawcza:

•             Zaburzenia homeostazy jonowej i neuroprzekaźnikowej mózgu w warunkach encefalopatii wątrobowej: rola zmian w interakcji pomiędzy komórkami nerwowymi i glejowymi

•             Modulacja szlaków sygnałowych w komórkach nowotworowych pochodzenia glejowego

 

Oferujemy:

•             Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu, który obecnie składa się z 2 samodzielnych pracowników naukowych, 4 doktorów, 5 doktorantów, 2 pracowników technicznych i 1 sekretarki.

•             Laboratoria biologiczne (wyposażone w nowoczesny sprzęt do biologii komórki oraz biologii molekularnej) i miejsca „cichej pracy” wspólnie zajmujące powierzchnię ok 190 m2.

 

 Wymagane  kwalifikacje:

•             Tytuł profesora nauk medycznych lub stopień doktora habilitowanego w zakresie biologii medycznej lub medycyny;

•             Znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi;

•             Doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym;

•             Doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny medycyny, biologii medycznej i pokrewnych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

•             Kierowanie zakładem naukowym;

•             Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego.

•             Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego.

•             Zdobywanie finansowania projektów badawczych.

•             Przygotowanie publikacji naukowych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

•             Podanie do dyrektora;

•             Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

•             Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

•             Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);

•             Program prowadzenia i rozwoju Zakładu;

•             Oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  16.03.2015 r.

  • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
  • oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 16.03.2015r. wpłynie do sekretariatu wersja elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz wersja papierowa opatrzona podpisem. Decyduje data wpływu a oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

            Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

Uchwała w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk podjęta na posiedzeniu w dniu 24 marca 2011 r.

Dodatkowe informacje