Praca 17.03.2015

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Pracowni Bioinformatyki

 Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: biologia, biofizyka, informatyka

Data ogłoszenia: 17.03.2015 r.

Termin składania ofert: 31.03.2015 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: bioinformatyka, receptory GPCR, modelowanie, mechanika molekularna, dynamika molekularna, medycyna molekularna

 

Wymagania:

 • tytuł doktora nauk biologicznych,
 • specjalizacja molekularne modelowanie i bioinformatyka,
 • doświadczenie w modelowaniu, dużych złożonych układów biomolekularnych o biomedycznym znaczeniu, również z wykorzystaniem technologii wizualizacji/projekcji 3D,
 • doświadczenie w modelowaniu receptorów GPCR i białek pokrewnych w tym ich formy aktywnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu serwisów internetowych z wykorzystaniem technologii Wikimedia,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinach molekularnego modelowania i bioinformatyki,
 • aktywny udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Od Kandydata/Kandydatki oczekujemy:

 

 • kreatywności w rozwijaniu i zastosowaniach nowych metod badawczych w obszarach molekularnego modelowania dużych, złożonych układów biomolekularnych, projektowania inhibitorów enzymów oraz bioinformatyki,
 • publikowania wyników w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • prowadzenia serwisu w dziedzinie medycyny molekularnej,
 • współpracy z innymi pracownikami w obszarach z wiązanych z obrazowaniem biomolekularnym i biomedycznym oraz symulacjach złożonych procesów biomolekularnych i biomedycznych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • sprawne wykorzystywanie współczennych technik komputerowych oraz klastrów obliczenowych dużej mocy jak również pomoc innym pracownikom Pracowni Bioinformatyki w tych dziedzinach,
 • udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w formie grantów badawczych i badawczo-rozwojowych,
 • prace o charakterze technicznym i organizacyjnym w przypadku  przeprowadzenia pracowni do innej lokalizacji.

 

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę - pełen etat z pierwszym miejscem pracy w IMDiK,
 • możliwość rozwoju naukowego oraz rozwoju w obszarach zaawansowanych technologii informatyki biomedycznej.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji podpisanego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN
i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

pokój D105 (sekretariat)

 

Termin składania dokumentów: 31.03.2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 31.03.2015 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje