Praca 17.03.2015 - drugie ogłoszenie

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Pracowni Bioinformatyki

 Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, informatyka

Data ogłoszenia: 17.03.2015 r.

Termin składania ofert: 31.03.2015 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: biologia medyczna, statystyka medyczna, biomarkery, mutageneza, modelowanie, posturografia

 

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
 • osiągniecia w obszarze biologii medycznej, testów mutagenezy, zastosowań statystyki medycznej, identyfikacji biomarkerów w badaniach klinicznych, obrazowania i posturografii,
 • udokumentowany dorobek w /ww dziedzinach,
 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Od Kandydata/Kandydatki oczekujemy:

 

 • kreatywności w rozwijaniu i zastosowaniach nowych metod badawczych w obszarach biologii medycznej, statystyki medycznej, obrazowania biomedycznego oraz telemedycyny,
 • publikowania wyników w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • współpracy z innymi pracownikami w obszarach związanych z metodami obrazowania/projekcji w 3D, posturografii oraz symulacjach złożonych procesów biomolekularnych i biomedycznych.

 

 Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • realizacja prac badawczych I badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem metod statystyki biomedycznej, obrazowania biomedycznego i posturografii,
 • aplikacja o granty badawcze i badawczo-rozwojowe, związane m.in. z w/w technikami badawczymi jak również z telemedycyną,
 • w przypadku uruchomienia usług telemedycznych organizowanie i/lub administrowanie tymi usługami z poziomu Pracowni Bioinformatyki,
 • prace o charakterze technicznym i organizacyjnym w przypadku przenoszenia Pracowni do innej lokalizacji.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę - pełen etat z pierwszym miejscem pracy w IMDiK,
 • możliwość rozwoju naukowego oraz rozwoju w obszarach zaawansowanych technologii informatyki biomedycznej.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji podpisanego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

pokój D105 (sekretariat)

 

Termin składania dokumentów: 31.03.2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 31.03.2015  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje