Praca 31.03.2015

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego

z jednoczesnym powierzeniem funkcji

kierownika  Pracowni Bioinformatyki

 

 

Instytucja: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor  zwyczajny (pełny etat)

z jednoczesnym powierzeniem  funkcji kierownika Pracowni Bioinformatyki

Dyscyplina naukowa: fizyka, biofizyka, informatyka i technologie informacyjne,

Data ogłoszenia:  31.03.2015 r.

Termin składania ofert: 15.04.2015 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.04.2015 r.

Data objęcia stanowiska: 01.05.2015 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: stanowisko profesora, kierownik, modelowanie molekularne, projektowanie leków, bioinformatyka, medycyna molekularna, statystyka medyczna, onkogenne szlaki sygnałowe, metody wirtualnej rzeczywistości.

 

 

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na zatrudnienie profesora fizyki, biofizyki lub informatyki na stanowisku profesora zwyczajnego z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN, do realizacji zadań statutowych Pracowni, udziału w prowadzonych w Pracowni projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Pracowni.

 

 

Obecna tematyka badawcza:

 • modelowanie układów biomolekularnych,
 • projektowanie molekularne leków,
 • analiza danych mikromacierzowych,
 • analiza onkogennych szlaków sygnałowych i projektowanie ich inhibitorów,
 • rozwijanie i zastosowania serwisów internetowych w badaniach układów biomolekularnych oraz w obszarze medycyny molekularnej,
 • statystyka biomedyczna,
 • rozwijanie i zastosowania metod wizualizacji oraz projekcji 3D układów biomolekularnych i biomedycznych oraz wybranych metod wirtualnej rzeczywistości.

 

Oferujemy:

 • samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie aplikacyjne.

 

 Wymagane  kwalifikacje:

 • tytuł profesora fizyki, biofizyki lub informatyki,
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi,
 • zdolność rozwijania metod modelowania i bioinformatyki w zastosowaniu do problemów biomedycznych,
 • doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny modelowania matematycznego i komputerowego układów biomolekularnych i biomedycznych, bioinformatyki oraz nowych technologii informatycznych i obliczeniowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • kierowanie pracownią naukową,
 • kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego,
 • czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego,
 • zdobywanie finansowania projektów badawczych,
 • przygotowanie publikacji naukowych,
 • udział w pracach dydaktycznych i szkoleniowych Instytutu,
 • rozwój infrastruktury obliczeniowej i badawczej Pracowni Bioinformatyki oraz konsultacje dotyczące rozwoju infrastruktury całego Instytutu,
 • koordynacja prac związanych z planowanymi przenosinami Pracowni do nowej lokalizacji.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie do dyrektora,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych,
 • dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego,
 • Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna),
 • program prowadzenia i rozwoju Pracowni,
 • oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  15.04.2015 r.

w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105

oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 15.04.2015r. wpłynie do sekretariatu wersja elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz wersja papierowa opatrzona podpisem. Decyduje data wpływu a oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

            Konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

Dodatkowe informacje