Praca 15.05.2015

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Zakładu Fizjologii Stosowanej

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 15.05.2015 r.

Termin składania ofert: 29.05.2015 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: stanowisko adiunkta, kardiologia, fizjologia,

Tematyka badawcza: Ocena reakcji zapalnych, neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych na bodźce fizjologiczne i patogeny u ludzi zdrowych i osób z chorobami układu krążenia.

Od kandydata oczekujemy: 

 • Wykształcenia medycznego oraz specjalizacji z zakresu kardiologii,
 • Znajomości metod badawczych i diagnostycznych z zakresu kardiologii,
 • §  Doświadczenia klinicznego i badawczego w zakresie kardiologii i niewydolności serca,
 • §  Uczestnictwa w realizacji zadania statutowego i projektów badawczych,
 • §  Znaczącego dorobku udokumentowanego publikacjami naukowymi,
 • §  Doświadczenia w zdobywaniu finansowania i kierowania projektami badawczymi z zakresu medycyny,
 • §  Gotowości do uczestnictwa w życiu naukowym Zakładu i Instytutu,
 • §  Gotowości do zdobywania finansowania projektów badawczych,
 • §  Przygotowywania publikacji naukowych,
 • §  Wskazania IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • Samodzielność w realizacji badań statutowych zespołu
 • Pracownię wysiłkową wyposażoną w bieżnię elektryczną i cykloergometr
 • Laboratorium biochemiczne
 • Szeroki zakres metod badania układu krążenia, metabolizmu, reakcji termoregulacyjnych
  i układu współczulnego   

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)"

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 29.05.2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 29.05.2015 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje