Praca 07.07.2015 r.

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN

 Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 07.07.2015 r.

Termin składania ofert: 21.07.2015 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: stanowisko adiunkta, w neuropsychologii, otępienie

 

Wymagania:

 • ukończona specjalizacja w neuropsychologii
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w diagnozowaniu chorób pierwotnie zwyrodnieniowych mózgu przebiegających z otępieniem
 • stopień doktora nauk medycznych
 • znaczący dorobek naukowy w dziedzinie otępienia uzyskany po doktoracie

 

Oczekujemy:

 • znajomości metod badawczych i diagnostycznych z zakresu neuropsychologii i chorób pierwotnie zwyrodnieniowych mózgu przebiegających z otępieniem,
 • §   uczestnictwa w realizacji zadania statutowego i projektów badawczych,
 • §   dorobku udokumentowanego publikacjami naukowymi,
 • §   doświadczenia w zdobywaniu finansowania i kierowania projektami badawczymi z zakresu medycyny,
 • §   gotowości do uczestnictwa w życiu naukowym Zespołu i Instytutu,
 • §   gotowości do zdobywania finansowania projektów badawczych,
 • §   przygotowywania publikacji naukowych,
 • §   wskazania IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (1/2 etatu)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w dobrze dobranym zespole, w miłej atmosferze
 • samodzielność w realizacji badań statutowych zespołu

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)"

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 21.07.2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 21.07.2015 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje