Praca 17.08.2015 r.

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Zakładu Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: neuroonkologia kliniczna

Data ogłoszenia: 17.08.2015 r.

Termin składania ofert: 07.09.2015 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: neuroonkologia, guzy mózgu, markery biologiczne

 

Wymagania:

 • dyplom lekarza medycyny
 • tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych
 • doświadczenie w pracy klinicznej w dziedzinie neuroonkologii
 • doświadczenie w diagnostyce laboratoryjnej z włączeniem technik biologii molekularnej 
 • udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych z zakresu nowotworów układu nerwowego, w tym prace z zakresu tematyki neuroonkologicznej wieku dziecięcego
 • aktywny udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i kierowania projektami naukowo-badawczymi
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Od  Kandydata oczekujemy:

 • wprowadzania nowych technik w diagnostyce laboratoryjnej nowotworów układu nerwowego
 • kreatywności we wprowadzaniu nowych metod w dziedzinie badań translacyjnych
 • uczestnictwa w realizowanych projektach naukowo-badawczych
 • publikowania wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań  z  zastosowaniem technik molekularnych w ramach opracowania materiału biopsyjnego
 • przygotowywanie komunikatów zjazdowych oraz publikacji
 • udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych
 • udział w przygotowywaniu wniosków grantowych

Oferujemy:

 •  zatrudnienie w formie umowy o pracę (1/2 etat)
 •  możliwość rozwoju naukowego
 •  pracę w dobrze dobranym zespole i miłej atmosferze           

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)."

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 07.09.2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 07.09.2015 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec września br.

Dodatkowe informacje