Praca 05.10.2015r - drugie ogłoszenie

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego

w Środowiskowym Laboratorium Behawioralno-Metabolicznym

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor  nadzwyczajny

Dyscyplina naukowa: neurobiologia

Data ogłoszenia: 05.10.2015 r. 

Termin składania ofert: 19.10.2015 r.

Data objęcia stanowiska: 01.11.2015 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: stanowisko profesora nadzwyczajnego

 

Obecna tematyka badawcza i działalność usługowa w zakresie:

 • badania behawioralne myszy i szczurów (testy sensomotoryczne, poziomu lęku, poziomu bólu), badania warunkowania strachu, testy w basenie Morrisa, badania unikania biernego i wyuczonej bezradności oraz unikania czynnego i dwukierunkowej reakcji unikania, reakcje na wzbogacone środowisko, testy społeczne, deprywacja wzrokowa, rejestracja i emisja ultradźwięków),
 • prowadzenie przewlekłych badań metabolicznych i telemetrycznych.
 • analiza wskaźników naczyniokrążeniowych,
 • ocena wskaźników farmakokinetycznych,

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju naukowego
 • dobrze wyposażone pracownie w sprzęt do badań behawioralno-metabolicznych zwierząt laboratoryjnych
 • umowa o pracę (pełny etat)

 

Wymagane kwalifikacje:

 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia,
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi,
 • znajomość metod badań behawioralnych i zdolność ich rozwijania; znajomość metod badania metabolizmu.
 • doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny neurobiologii i badania behawioru zwierząt

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego,
 • zdobywanie finansowania projektów badawczych,
 • przygotowanie publikacji naukowych,
 • udział w pracach dydaktycznych i szkoleniowych Instytutu,
 • rozwój infrastruktury badawczej Środowiskowego Laboratorium Behawioralno-Metabolicznego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie do dyrektora,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych,
 • dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego,
 • wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna),
 • oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)."

 

Składanie dokumentów: 

            Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 19.10.2015 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Decyduje data wpływu a oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje