Praca 28.10.2015r

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zespołu Kliniczno-Badawczego Chirurgii Transplantacyjnej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 28.10.2015 r.

Termin składania ofert: 12.11.2015 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent,  nowotwory, mikrośrodowisko, rak trzustki

 

Do zadań osoby na ww. stanowisku będzie należało  m.in.:

 • wykonywanie badań zgodnie ze standardami biologii molekularnej i biotechnologii
 • zabezpieczanie pobranego materiału pod kątem wykonywania dalszych analiz
 • zastosowanie technik immunohistochemicznych, oznaczanie aktywności enzymów na badanym materiale
 • współudział w tworzeniu i wykonywaniu badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu i inne zespoły naukowe Instytutu
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • przygotowywanie wyników badań oraz ich opracowań naukowych (publikacji, prezentacji na konferencje)


Oczekujemy:

 • stopnia doktora nauk medycznych
 • doświadczenia na wskazanym stanowisku pracy w laboratorium
 • doświadczenia w prowadzeniu badań w zakresie analiz immunohistochemicznych, zymograficznych, a także rozdziału białek techniką Western Blot
 • znajomości technik biologii molekularnej (izolacji kwasów nukleinowych oraz białek, rozdziału elektroforetycznego w żelach agarozowych oraz poliakrylamidowych), analizy bioinformatycznej danych
 • motywacji do pracy naukowej, umiejętności realizowania badań naukowych
  i upowszechniania ich wyników
 • udokumentowanego dorobku naukowego prezentującego umiejętności realizowania badań naukowych (publikacje, udział w konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym, udział w projektach badawczych), kursów
 • sporządzania wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań
 • aktywnego reprezentowania Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowywania prac do publikacji w pismach z listy ISI
 • znajomości pakietu MS Office oraz programów specjalistycznych z zakresu analizy bioinformatycznej/statystycznej
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania
 • samodzielności i umiejętności dobrej organizacji pracy własnej, zarządzania czasem
 • Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w prestiżowym Instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość stałego dokształcania - intensywnego rozwoju zawodowego i naukowego pod opieką uznanych autorytetów
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 

 Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)."

Składanie dokumentów: 

            Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 12 listopada 2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 12 listopada 2015  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca listopada 2015 r.

Dodatkowe informacje