Praca 19.11.2015r

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zespołu Kliniczno-Badawczego Epigenetyki Człowieka

 Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, biologia medyczna

Data ogłoszenia: 19.11.2015 r.

Termin składania ofert: 03.12.2015 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia molekularna, genetyka, epigenetyka, analizy wielkoskalowe, starzenie, choroby związane z wiekiem.

 

Stanowisko asystenta swoimi zadaniami obejmuje, między innymi, prowadzenie pracy doświadczalnej in vitro oraz in vivo w zakresie proteomiki, genetyki i epigenetyki procesu starzenia, sporządzanie wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań, aktywne reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

WYMAGANIA

          Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone
w Regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN. Kandydat musi legitymować się stopniem doktora.

          Ponadto, wymagamy doświadczenia w zakresie pracy badawczej na hodowlach komórkowych oraz praktycznej znajomości technik badawczych z zakresu biochemii i biologii molekularnej. Pożądana jest znajomość technik wielkoskalowych lub/i nowoczesnych metod mikroskopowych.

          Oczekujemy kreatywności w formułowaniu hipotez badawczych oraz aktywności w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań. Kandydat powinien posiadać istotny dorobek publikacyjny, preferencyjnie w dziedzinie starzenia lub/i chorób związanych z wiekiem. Powinien również płynnie posługiwać się językiem angielskim.

 

OFERUJEMY

  • Zatrudnienie etatowe w pełnym wymiarze godzin,
  • Pracę w przyjaznym otoczeniu,
  • Wsparcie rozwoju kariery zawodowej.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)."

 

Termin składania dokumentów: 03.12.2015 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 3 grudnia 2015  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa grudnia 2015 r.

Dodatkowe informacje