Praca 15.12.2015r - drugie ogłoszenie

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zespołu Nerwowo-Mięśniowego

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia, genetyka, biologia komórki

Data ogłoszenia: 15.12.2015 r.

Termin składania ofert: 15.01.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, genetyka, choroby nerwowo-mięśniowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania: Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w Regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN.

Ponadto, konieczne są:

 • tytuł  magistra (specjalność: farmacja, biologia,  biologia molekularna, biochemia, biotechnologia)
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej
 • bardzo dobra  znajomość języka angielskiego

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • badanie podłoża molekularnego dziedzicznych chorób nerwowo-mięśniowych
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych
 • kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań

 

 Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)."

Składanie dokumentów: 

            Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 15.01.2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 15 stycznia  2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca stycznia 2016 r.

Dodatkowe informacje