Praca 17.02.2016r

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego

w Środowiskowym Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor nadzwyczajny (1/2 etatu)

Dyscyplina naukowa: elektronika, technologie informacyjne lub  technika w medycynie

Data ogłoszenia: 17.02.2016 r.

Termin składania ofert: 07.03.2016 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: stanowisko profesora, morfometria MRI, spektroskopia MRS, bioinformatyka, tomografia MRI, sekwencje obrazujące MRI.

 

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika naukowego w dziedzinie: elektronika, technologie Informacyjne lub  technika w medycynie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Środowiskowym Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt IMDiK PAN.

 

Obecnie realizowana tematyka badawcza i działalność usługowa laboratorium:

  • Morfometria komputerowa MRI mózgu szczurów i myszy,
  • Techniki pomiarowe MR w badaniach czynnościowych mózgu (fMRI) małych zwierząt w tym komputerowe metody analizy danych z tego rodzaju badań
  • Metody komputerowe stosowane w Lokalizowanej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (MRS)
  • Badanie modeli zwierzęcych jaskry

 

Oferujemy:

  • Pracę w laboratorium wyposażonym w tomograf rezonansu magnetycznego firmy Bruker, model Biospec 70/30USR o indukcji pola magnetycznego 7T oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie aplikacyjne.

 

 Wymagane  kwalifikacje:

  • stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: elektronika, technologie informacyjne lub  technika w medycynie,
  • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi z „listy filadelfijskiej”,
  • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi,
  • znajomości techniki MRI, a w szczególności zagadnień technologicznych związanych z technikami odbioru i przetwarzania sygnału NMR, projektowania i programowania sekwencji pobudzających w środowisku Paravision,
  • doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny obrazowania medycznego oraz komputerowego przetwarzania danych obrazowych

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)."

 

Składanie dokumentów: 

                Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 07.03.2016 r. wpłynie do sekretariatu wersja papierowaopatrzona podpisem Kandydata oraz wersja elektroniczna. Decyduje data wpływu a oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Data rozstrzygnięcia konkursu: II połowa marca 2016 r.

Dodatkowe informacje