Obrona rozprawy doktorskiej 19 maja 2016 p. mgr Marcina Gamdzyka

Dnia  19 maja 2016 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Marcina Gamdzyka.

 

 

 

mgr biologii Marcin Gamdzyk

"Hiperbaria tlenowa oraz postkondycjonowanie łagodną hipoksją hipobaryczną jako strategie terapeutyczne w doświadczalnym modelu asfiksji okołoporodowej"

Promotor: Dr hab. Elżbieta Salińska
Recenzenci: Dr hab. Natalia Pawlas oraz Dr hab. Wojciech Dąbrowski

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Dodatkowe informacje