Obrona rozprawy doktorskiej 19 maja 2016 p. mgr Tomasza Grygorowicza

Dnia  19 maja 2016 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Tomasza Grygorowicza.

 

 

 

mgr biologii Tomasz Grygorowicz

"Rola receptora purynergicznego P2X7 w patomechanizmach autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego (EAE)"

Promotor: Dr hab. Lidia Strużyńska
Recenzenci: Dr hab. Joanna Mika oraz Dr hab. Mariusz Stasiołek


Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.docx)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Dodatkowe informacje