Praca 12.04.2016r.

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Środowiskowym Laboratorium Behawioralno-Metabolicznym

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna, neurobiologia

Data ogłoszenia: 12.04.2016 r.

Termin składania ofert: 26.04.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia medyczna, badania behawioralne, telemetria

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych,
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w kursach
  i szkoleniach,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie: praktyka w pracy z gryzoniami, w tym także w chirurgii gryzoni; znajomość podstawowych testów behawioralnych; znajomość obsługi systemu telemetrycznego DSI® i klatek metabolicznych BASi®; doświadczenie w pracy nad wokalizacjami ultradźwiękowymi gryzoni,
 • umiejętności samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra  znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych i konferencyjnych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • bezpośrednia opieka nad Stanowiskiem Metaboliczno-Telemetrycznym, zawierającym układ telemetrii DSI® zintegrowany z klatkami metabolicznymi BASi®,
 • chirurgiczne przygotowanie zwierząt do doświadczeń telemetrycznych i innych,
 • przeprowadzanie testów behawioralnych na szczurach i myszach,
 • rejestracja i analiza wokalizacji ultradźwiękowych gryzoni,
 • pobieranie i analiza histologiczna tkanek,
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych,
 • kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych,
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
 • przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac,
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań.

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)."

 

Składanie dokumentów:

                Zainteresowane osoby prosimy o złożenie papierowej wersji podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych kandydatom) w sekretariacie IMDiK PAN.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

                Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 26.04.2016 r. wpłynie do sekretariatu wersja papierowa opatrzona podpisem Kandydata.  Decyduje data wpływu dokumentów do  sekretariatu IMDiK PAN a nie data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

               

Dodatkowo (oprócz wersji papierowej) prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.05.2016 r.

Dodatkowe informacje