Praca 12.08.2016 r.

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Pracowni Biologii Molekularnej

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna, neurobiologia

Data ogłoszenia: 12.08.2016 r.

Termin składania ofert: 26.08.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia medyczna, badania w modelach in vivo i in vitro, ischemia mózgu

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych,
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w kursach i szkoleniach,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie: praktyka w pracy z gryzoniami, w tym także zakładanie i prowadzenie hodowli pierwotnych oraz organotypowych układu nerwowego, doświadczenie w stosowaniu technik biologii molekularnej oraz metod oznaczeń biochemicznych; doświadczenie w pracy z komórkami w hodowli in vitro;
 • umiejętności samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra  znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat, pierwsze miejsce pracy),
 • pracę w zespole,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych i konferencyjnych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań w modelach in vitro i in vivo
 • hodowla komórek pierwotnych i linii komórkowych
 • transfekcja komórek przy użyciu DNA
 • przygotowanie preparatów oraz analizy mikroskopowe, m. in. Metodami konfokalnymi
 • analiza ekspresji genów i białek
 • stosowanie technik biologii molekularnej oraz metod oznaczeń biochemicznych do badań metabolizmu komórek i tkanek
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Składanie dokumentów:

                Zainteresowane osoby prosimy o złożenie papierowej wersji podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych kandydatom) w sekretariacie IMDiK PAN.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)."

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

                Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 26.08.2016 r. wpłynie do sekretariatu wersja papierowa opatrzona podpisem Kandydata.  Decyduje data wpływu dokumentów do  sekretariatu IMDiK PAN a nie data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

               

Dodatkowo (oprócz wersji papierowej) prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16.09.2016 r.; termin podjęcia pracy: 01.10.2016 r.

Dodatkowe informacje