Obrona rozprawy doktorskiej 20 października 2016 p. mgr Kryspina Andrzejewskiego

Dnia  20 października 2016 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Kryspina Andrzejewskiego.

 

 

 

mgr biotechnologii Kryspin Andrzejewski

"Wpływ jednostronnego uszkodzenia kompleksu nigrostriatalnego na nerwową i chemiczną regulację oddychania"

Promotor: Dr hab. Katarzyna Kaczyńska
Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Członkowski oraz Prof. dr hab. Jacek Przybylski


Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Dodatkowe informacje