Obrona rozprawy doktorskiej 30 marca 2017 p. mgr biologii Krzysztofa Milewskiego

Dnia  30 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Krzysztofa Milewskiego.

 

 

 

mgr biologii Krzysztof Milewski

"Rola dwumetyloarginin i mechanizmy regulujące ich stężenie w encefalopatii wątrobowej."

Promotor: Dr hab. Magdalena Zielińska
Recenzenci: Prof. dr hab. Wiesława Agnieszka Fogel oraz Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Dodatkowe informacje