Granty NCN 2011

Projekty, które rozpoczęły się w 2011 roku:

TYTUŁ I  NR PROJEKTU

KIEROWNIK

KWOTA (PLN)

Ocena porównawcza właściwości neuroprotekcyjnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) izolowanych z dojrzałych (szpik kostny) oraz niedojrzałych (krew pępowinowa, Galareta Whartona) tkanek.

Nr 2011/01/B/NZ3/05401

czas realizacji: 2011-2014

prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik

619 100,00

Ocena ludzkich komórek somatycznych pochodzących z Galarety Whartona, przeszczepianych w postaci trójwymiarowych agregatów do tkanki nerwowej mózgu szczura: badanie mechanizmów ich przeżycia i funkcji w warunkach ex vivo i in vivo.

Nr 2011/01/B/NZ4/05728

czas realizacji: 2011-2014

dr Anna Sarnowska

 

501 000,00

 

Domózgowe implanty galarety Whartona jako mało immunogenne źródło mezenchymalnych komórek macierzystych w eksperymentalnym uszkodzeniu mózgu u szczurów.

Nr NN401643040

czas realizacji: 2011-2014

dr Anna Sarnowska

379 000,00

Przeciwdziałanie chorobie Parkinsona przy pomocy progresywnego treningu wibracyjnego u ludzi oraz określenie czynników warunkujących działanie neuroprotekcyjne tego treningu w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona.

Nr 2011/01/D/NZ7/04405

czas realizacji: 2011-2014

dr Anna Gąsiorowska

 

950 000,00

Ocena ilościowa cząsteczki śródnabłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w surowicy krwi, płynie pęcherzykowym i mRNA VEGF w komórkach ziarnistych jajnika, jako czynników ryzyka wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS) w protokołach kontrolowanej hiperstymulacji jajników (COH) z użyciem antagonistów lub agonistów gonadoliberyny (GnRH) oraz w cyklu naturalnym.

Nr 2011/01/B/NZ5/05373

czas realizacji: 2011-2014

prof. dr hab. Artur Jacek Jakimiuk

 

 

597 155,01

 

Zastosowanie nowych, naturalnych preparatów białkowych do trójwymiarowej hodowli komórkowej.

Nr 2011/01/B/ST5/07818

czas realizacji: 2011-2014

prof. dr hab. Andrzej Lipkowski

585 000,00

Antyhipertensyjna skuteczność peptydów z nasion rzepaku u szczurów. Potencjalna rola nowych mechanizmów konwersji ang I.

Nr 2011/01/B/NZ4/05703

czas realizacji: 2011-2014

dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

490 000,00

Opracowanie metody do przewidywania struktury przestrzennej kompleksów receptorów GPCR z agonistami i antagonistami z uwzględnieniem wpływu liganda na strukturę receptora.

Nr 2011/01/D/NZ2/05314

czas realizacji: 2011-2014

dr Michał Koliński

336 900,00

Wpływ wzmożonej aktywności ruchowej o różnej charakterystyce na szlak NO/sCG/cGMP i śmierć neuronów dopaminergicznych w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona.

Nr 2011/01/B/NZ5/01397

czas realizacji: 2011-2014

dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

 

 

300 000,00

 

Dodatkowe informacje