Granty NCN 2012

Projekty, które rozpoczęły się w 2012 roku:

TYTUŁ i NR PROJEKTU

KIEROWNIK

KWOTA (PLN)

Próba wyjaśnienia roli klasteryny i tratw lipidowych w etiologii choroby Alzheimer'a.

2011/03/B/NZ7/02328

czas realizacji: 2012-2015

 

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 

690 722,00

 

Rola receptorów opioidowych w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym. Zbadanie hipotensyjnego działania bifaliny (opioid nie powodujacy uzależnienia) u szczurów z różnymi formami nadciśnienia -  porównanie z działaniem morfiny.

2011/03/B/NZ4/02162

czas realizacji: 2012-2015

 

prof. dr hab. Janusz Sadowski

 

439 450,00

Analiza udziału CDK5 w procesach zapalnych w eksperymentalnym modelu choroby Alzheimera.

2011/03/B/NZ3/04549

czas realizacji: 2012-2015

 

dr Grzegorz Czapski

 

390 252,00

Badanie zależności struktura-aktywność bifunkcjonalnych peptydów, agonistów receptorów opioidowych i antagonistów receptorów neurokininowych.

2011/ 03/N/ST5/04725

czas realizacji: 2012-2015

 

mgr inż. Jolanta Dyniewicz

 

241 200,00

Badanie neuroprotekcyjnego potencjału oraz mechanizmu działania hybryd peptydowych opioid-neurotensyna w modelu ekscytotoksycznego uszkodzenia hipokampa w hodowli organotypowej.

2011/03/N/NZ4/02417

czas realizacji: 2012-2015

 

mgr inż. Patrycja Kleczkowska

 

308 600,00

Właściwości neuroprotekcyjne bifaliny w mysim modelu lekkiego, traumatycznego uszkodzenia mózgu.

2011/03/N/NZ4/02021

czas realizacji: 2012-2015

 

mgr inż. Anna Leśniak

 

175 990,00

Analiza podobieństwa struktur przestrzennych biopolimerów przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury.

2011/03/D/NZ2/02004

czas realizacji: 2012-2015

 

dr Paweł Daniluk

 

390 875,00

 

Dodatkowe informacje