Granty NCN 2013

Projekty, które rozpoczęły się w 2013 roku:

TYTUŁ KIEROWNIK KWOTA (PLN)

Oddziaływanie PKC beta I i beta II z mitochondriami ważnym

elementem sygnalizacyjnym w uszkodzeniu ischemiczno-reperfuzyjnym w mózgu.

prof. dr hab. Barbara Zabłocka 486 333,00

Udział Parkiny w molekularnych mechanizmach śmierci komórek

wywołanej egzogenną alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie

Parkinsona i innych synukleinopatiach.

dr hab. Agata

Adamczyk

450 200,00

Stymulacja endogennej neurogenezy jako nowa strategia

terapeutyczna w modelu asfiksji okołoporodowej szczura.

dr Małgorzata Nałęcz 329 370,00

Modyfikacja bariery filtracyjnej kłębuszków przez insulinę, stres

oksydacyjny i kinazę białkową G typu I alfa.

dr inż. Agnieszka

Piwkowska

690 910,00

Otyłość u człowieka: potencjalna rola genów sirtuin i epigenetycznej kontroli ich aktywności.

dr Alina Kuryłowicz 357 200,00

Znaczenie sirtuin i kinazy białkowej AMPK w insulinooporności podocytów.

dr Dorota Rogacka 580 350,00

Molekularne mechanizmy neurotoksyczności tetrabromibisfenolu A.

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz 514 960,00

Rola autofagii w patogenezie nefropatii cukrzycowej; regulacja autofagii w podocytach przez insulinozależną produkcję ROS.

mgr Irena Audzeyenka 149 890,00

Udział receptora P2X7 w patomechaniźmie autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego u szczura (EAE).

mgr Tomasz Grygorowicz 148 980,00

Analiza porównawcza autofagii indukowanej w wybranych liniach komórek raka człowieka.

mgr Elżbieta Kania 48 000,00

Miopatie miofibrylarne: charakterystyka fenotypowa i genotypowa pacjentów z populacji polskiej.

dr inż. Aleksandra Maruszak

499 500,00

Przebieg pozasiatkówkowej neurodegeneracji w modelu spontanicznej jaskry (myszy DBA/2J) - przyżyciowe badania metodami rezonansu magnetycznego

dr Michał Fiedorowicz

453 261,00

 

Dodatkowe informacje