Granty NCN 2014

Projekty, które rozpoczęły się w 2014 roku:

TYTUŁ KIEROWNIK KWOTA (PLN)

Znaczenie polimerazy poli(ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek. Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzheimera.

Prof. dr hab. Joanna Strosznajder 490 500,00
Poszukiwanie wspólnych czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera; Geny Prof. dr hab. Ryszard Pluta 700 040,00
Rola mózgowej asymetrycznej dwumetyloargininy (ADMA) w encefalopatii wątrobowej: marker, mediator czy regulator? Dr hab. Magdalena Zielińska 640 000,00
Udział receptorów purynergicznych P2 w dysfunkcji mitochondriów wywołanej alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Parkinsona. Dr Anna Wilkaniec 362 706,00

Badania funkcjonalne rzadkich wariantów genów przyczynowo związanych z chorobą alzheimera w populacji polskiej.

Dr Michalina Maria Kosiorek 555 850,00

Rola ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu (S1P) w zwierzęcym modelu Choroby Parkinsona. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu w planowaniu strategii terapeutycznych.

Mgr Joanna Agata Pyszko 95 517,00

Potencjalny wpływ dryftu epigenetycznego na zależną od wieku zmianę ekspresji SIRT6 w komórkach jednojądrzastych krwi człowieka.

Mgr Magdalena Zofia Owczarz 148 140,00

Nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolu jako inhibitory kluczowych etapów cyklu glutamina-glutaminian w komórkach glioblastoma.

dr Monika Szeliga 435 500,00

Rola ceramidu i ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu w metabolizmie białka prekursorowego amyloidu beta.

mgr inż. Kinga Czubowicz 98 460,00

 

Dodatkowe informacje