Granty NCN 2015

Projekty, które rozpoczęły się w 2015 roku:

TYTUŁ KIEROWNIK KWOTA (PLN)
Udział enzymów TET w starzeniu skóry człowieka. Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka 964 370
Wpływ chimery peptydowej PK20      (opioid-neurotensyna) na proces zapalny w mysim modelu nadwrażliwości kontaktowej i astmy nieatopowj-porównanie z działaniem neurotensyny i analogu endomorfiny 2. Dr Katarzyna Kaczyńska 349 000
Identyfikacja wirusów oraz ocena zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa  w tkance mięśnia sercowego u chorych z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej pozapalnej. Prof. dr hab. Robert Gil 591 800
Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfukcji kłębuszków nerkowych. Dr inż. Agnieszka Piwkowska 1 755 660
Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mitochondriów i zakończeń synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera. Nie amyloidogenne punkty uchwytu w terapii AD. dr hab. Robert Piotr Strosznajder 889 600
Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników wydzielanych przez progenitory oligodendrocytów w odpowiedzi na uszkodzenie OUN szczura wywołane asfiksją okołoporodową dr hab. Joanna Beata Sypecka 650 000
Udział niespecyficznych kanałów jonowych typu TRP przepuszczalnych dla jonów wapnia w procesach zapamiętywania i przypominania oraz ich powiązania z metabotropowymi receptorami glutaminianu grupy I. dr hab. Elżbieta Jolanta Salińska 544 370
Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyzmu dziecięcego: odniesienie do hipotezy glutaminianowej prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz 913 192
Rdzeń nerki w kontroli wydalania płynów i ciśnienia tętniczego: próby obniżania ciśnienia za pomocą długotrwałego doświadczalnego zwiększenia ukrwienia rdzenia u szczurów z doświadczalnym nadciśnieniem. dr hab. Bożena Bądzyńska 378 800
Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Rozwikłanie zagadki endogennej neuroprotekcji. dr Małgorzata Beręsewicz 655 750
Rola szlaku receptora dla hormonu uwalniającego gonadotropiny w funkcjonowaniu limfocytów B mgr Dorota Walkiewicz 149 962
Regulacja ekspresji astrocytarnej glutaminazy przez czynniki zapalne w encefalopatii wątrobowej mgr Krzysztof Milewski 99 494
Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki-badania w modelu mysim przy użyciu technik obrazowania molekuarnego.

dr Michał Fiedorowicz - konsorcjant;

prof. dr hab. Cezary Szczylik (Wojskowy Instytut Medyczny) - lider

1 370 657
Aktywność układu opioidowego w patogenezie i terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej wrazliwosci na stres.

prof. dr hab. Aleksandra Misicka -konsorcjant;

dr hab. Jakub Fichna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) - lider

800 800

Dodatkowe informacje