Archiwum

Obrona rozprawy doktorskiej

Dnia  25 września 2014 roku o godz. 10 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jana Dąbrowskiego pt. "Modyfikacja  wskaźników  zmęczenia ośrodkowego  za  pomocą  aminokwasowych  suplementów  żywieniowych." Zapraszamy.

 

mgr chemii Jan Dąbrowski

Promotor: Prof. dr. hab. Andrzej Ziemba; Promotor pomocniczy: dr Tomasz Mikulski

Recenzenci: Prof. dr hab. Maria Laurentowska i prof. dr hab. Aleksander Tyka

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie pl (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)