Archiwum

Obrona rozprawy doktorskiej

Dnia  30 października 2014 roku o godz. 11.45 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Joanny Anity Ruszkiewicz pt. "Zmiany poziomu glutationu w komórkach i przestrzeni międzykomórkowej mózgu w encefalopatii wątrobowej: protekcyjna rola histydyny." Zapraszamy.

 

mgr inż. biotechnologii Joanna Anita Ruszkiewicz

Promotor: Prof. dr. hab. Jan Albrecht

Recenzenci: Dr hab. Elżbieta Lorenc-Koci i dr hab. Agata Adamczyk

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie pl (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)