Archiwum

Rozprawa doktorska mgr biotechnologii Mariusza Berdyńskiego

Dnia  27 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Mariusza Berdyńskiego pt. "Badanie podłoża genetycznego otępienia czołowo-skroniowego i stwardnienia zanikowego bocznego." Zapraszamy.

 

mgr biotechnologii Mariusz Berdyński

Promotor: Prof. dr. hab. Cezary Żekanowski

Recenzenci: Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk i Prof. dr hab. Janusz Limon

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie pl (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)