Archiwum

Obrona rozprawy doktorskiej 23 kwietnia p. mgr A. Podbielskiej-Kubery

Dnia  23 kwietnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Adrianny Katarzyny Podbielskiej-Kubery

 

 

mgr inż. biotechnologii Adrianna Katarzyna Podbielska-Kubera:

"Ocena wirulencji wybranej flary bakteryjnej skóry kończyn dolnych u chorych z patologią stopy cukrzycowej"

Promotor: Dr hab. Marek Durlik
Recenzenci: Prof. dr hab. Danuta Dzierżanowska-Madalińska oraz Prof. dr hab. Władysław Grzeszczak

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.doc)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)