Archiwum

Obrona rozprawy doktorskiej 25 czerwca 2015 p. mgr J. Dyniewicz

Dnia  25 czerwca 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. technologii chemicznej Jolanty Dyniewicz

 

 

mgr inż. technologii chemicznej Jolanta Dyniewicz:

"Synteza i badanie aktywności nowych bifunkcjonalnych peptydów antagonistów receptorów tachykininowych i agonistów receptorów opioidowych"

Promotor: Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
Recenzenci: Prof. dr hab. Jolanta H. Kotlińska oraz Dr hab. Magdalena BujaLska-Zadrożny

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)