Archiwum

Obrona rozprawy doktorskiej 24 września 2015 mgr K.Dreli

Dnia  24 września 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Katarzyny Doroty Dreli pt.: "Ocena potencjału neurogennego ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzacych z różnych źródeł : krwi i sznura pępowinowego oraz szpiku kostnego"

Promotor : Prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik

Recenzenci: Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł oraz Prof. dr hab. Bogusław Machaliński


Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Streszczenie

Zawiadomienie o obronie

Recenzja prof. M. Lewandowska-Szumieł

Recenzja prof. B. Machaliński