Archiwum

Obrona rozprawy doktorskiej 29 października 2015 p. mgr inż. biotechnologii Olgi Gawryś

Dnia  29 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Gawryś

 

 

mgr inż. Olga Gawryś:

"Wykorzystanie amino-prenoli w próbach zwiększenia efektywności działania leków modyfikujących czynności nerek u szczurów"

Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
Recenzenci: Prof. dr hab. Mirosława Szczepańska-Konkel oraz Dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)