Archiwum

Obrona rozprawy doktorskiej 26 listopada 2015 p. mgr Kingi Czubowicz

Dnia  26 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. technologii chemicznej Kingi Czubowicz

 

 

mgr inż. technologii chemicznej Kingi Czubowicz:

"Rola ceramidu w molekularnych mechanizmach  śmierci komórek ludzkiej neuroblastoma SH-SY5Y. Analiza działania wybranych cytoprotektantów"

Promotor: Dr hab. Robert Strosznajder
Recenzenci: Prof. dr hab. Halina Car oraz Prof. dr hab. Andrzej Członkowski

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.docx)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)