Archiwum

Obrona rozprawy doktorskiej 31 marca 2016 p. mgr Marii Kawalec

Dnia  31 marca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr farmacji Marii Małgorzaty Kawalec.

 

 

 

mgr farmacji Maria Małgorzata Kawalec

"Badanie komórkowych skutków mutacji w genie mitofuzyny 2. Próba zaproponowania testu patogenności mutacji"

Promotor: Prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Promotor pomocniczy: Dr Małgorzata Beręsewicz
Recenzenci: Prof. dr hab. Ewa Bartnik oraz Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)