Archiwum

Filtr
 • Seminaria habilitacyjne w IMDiK PAN

  W dniu 26 stycznia 2017 r w części otwartej posiedzenia Rady Naukowej IMDiK PAN odbędą się seminaria habilitacyjne:

 • Uroczysta sesja Rady Naukowej poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego - Patrona IMDiK PAN

  W dniu 15 grudnia bieżącego roku, dla uczczenia pamięci Patrona Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Pana Profesora Mirosława Mossakowskiego odbyła się uroczysta sesja Rady Naukowej podczas której Pani Dyrektor prof. dr hab. Maria Barcikowska - Kotowicz oraz Pan prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz, Przewodniczący Rady Naukowej IMDiK PAN wręczyli dyplomy prac doktorskich i habilitacyjnych, wyróżnienia doktoratów oraz nagrody naukowe.

 • Nagroda Polskiej Akademii Nauk dla magistrantki Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału

  W dniu 26 listopada 2016 r. podczas posiedzenia plenarnego Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznano studentce Joannie Moczydłowskiej honorowe wyróżnienie „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” za pracę, pt. Perinatal exposure to lead (Pb) promotes Tau phosphorylation in the rat brain in a GSK-3β and CDK5 dependent manner: Relevance to neurological disorders”, Toxicology. 2016 Mar 10;347-349:17-28.

 • Obrona rozprawy doktorskiej 15 grudnia 2016 p. mgr Marty Cąkała-Jakimowicz

  Dnia  15 grudnia 2016 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Marty Cąkała-Jakimowicz.

   

   

 • Nagroda naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN

  Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiamy, że uchwałą Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 24 listopada 2016 r. została przyznana Nagroda Naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN zespołowi w składzie: Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, Prof. dr hab. Edward Franek, dr hab. Małgorzata Mossakowska, za cykl publikacji pt. „Genetyczne, biochemiczne, kliniczne i epidemiologiczne aspekty starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego”.

 • Mazowiecki Klaster Peptydowy Partnerem Sieciowym Zwycięskiego Konsorcjum FoodConnects

  Mazowiecki Klaster Peptydowy, którego koordynatorem jest IMDiK PAN, jest partnerem sieciowym konsorcjum FoodConnects zajmującym się innowacyjną żywnością i strategiczną transformacją sektora spożywczego.

 • PROPAN 2016

  Z radością informujemy, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN został laureatem III nagrody w konkursie PROPAN organizowanym po raz czwarty przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Najbardziej prodoktorancki w Akademii jest Instytut Chemii Fizycznej PAN. Na podium znalazł się także Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • Karta ECHE dla IMDiK PAN

  Decyzją Komisji Europejskiej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN uzyskał tzw. Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE).

 • Doktoranci IMDiK PAN popularyzatorami nauki

  W mijającym roku doktoranci IMDiK PAN bardzo aktywnie zaangażowali się w popularyzowanie nauki. Włączyli się m.in. w organizację instytutowego balu dla dzieci, przygotowując atrakcyjne pokazy naukowe, a także tradycyjnie poprowadzili w Instytucie lekcje dla młodzieży w ramach Festiwalu Nauki. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców stało się możliwe dzięki inicjatywie doktorantów przyczyniającej się do udziału IMDiK PAN w 20 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zaprezentowane zostały m.in. niezwykłe zdjęcia uzyskane w Środowiskowym Laboratorium Mikroskopii Elektronowej  oraz w Środowiskowym Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więcej w galerii zdjęć  tutaj.

 • Granty NCN 2016

  Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe
  projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych w dniu 15 marca 2016 roku.


  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!