Archiwum

Filtr
 • Doktoranci IMDiK im. Mossakowskiego PAN zostali nagrodzeni

  Doktoranci IMDiK im. Mossakowskiego PAN zostali nagrodzeni na Konferencji :  1st Central European Conference on Regenerative Medicine – CECRM, Bydgoszcz  14-15 marca 2015.

 • Wyniki wyborów 25.03.2015

  Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 25 marca 2015 r.

  W skład Komisji Socjalnej zostały wybrane:

  • p. dr Hanna Kozłowska
  • p. dr hab. Katarzyna Kaczyńska
  • p. dr Elżbieta Ziemińska
  • p. Renata Wojda
  • p. dr Dagmara Kabzińska


  W skład Komisji Dyscyplinarnej został wybrany P. Prof. Jerzy Łazarewicz

  W skład Rady Naukowej został wybrany P. Prof. dr hab. Edward Franek 

 • Obrona rozprawy doktorskiej 26 marzec 2015

  Dnia  26 marca 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Katarzyny Marty Kotruchow

   

 • Sympozjum "STEM CELLS FOR STROKE AND BEYOND..."

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja 2015 r odbędzie się w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN międzynarodowe sympozjum pt. „STEM CELLS FOR STROKE AND BEYOND...
  Planowane sympozjum pozwoli zapoznać się z najnowszymi trendami w wielu dziedzinach nauki dotyczących udaru mózgu.

 • 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

  11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC) jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodową konferencją studencką, na której poruszane są zagadnienia z zakresu medycyny, stomatologii i innych nauk biomedycznych. Dla młodych naukowców jest to idealna okazja do  przedstawienia wyników swoich badań oraz szlifowania umiejętności prezentacji. WIMC daje także możliwość zawarcia nowych znajomości ze studentami innych uczelni medycznych - zarówno polskich, jak i zagranicznych. W skład programu wchodzi ponad 20 sesji tematycznych, wykłady eksperckie, bogaty wybór praktycznych warsztatów oraz program rozrywkowy.

 • Zawiadomienie o wyborze Dyrektora

  W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 marca 2015 roku powierzył Prof. dr hab. n. med. Marii Barcikowskiej-Kotowicz funkcję Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 28 lutego 2019 roku.

 • Wyniki konkursów NCN: HARMONIA 6, SONATA BIS 4 oraz MAESTRO 6

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów z dnia 16 czerwca 2014 r.: HARMONIA 4, SONATA BIS 4 oraz MAESTRO 6.

 • STRATEGMED II - pozytywnie oceniony i dofinansowany wniosek z udziałem IMDiK PAN.

     Projekt „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych”, w którym członkiem konsorcjum jest IMDiK PAN (Prof. dr hab. Paweł Grieb), otrzymał pozytywną ocenę i finansowanie w ramach drugiego konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”. Projekt ten otrzymał najwyższą końcową ocenę merytoryczną w rankingu konkursu STRATEGMED II.

 • STRATEGMED II - pozytywnie oceniony i dofinansowany wniosek z udziałem IMDiK PAN.

     Projekt „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych”, w którym członkiem konsorcjum jest IMDiK PAN (Prof. dr hab. Paweł Grieb), otrzymał pozytywną ocenę i finansowanie w ramach drugiego konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”. Projekt ten otrzymał najwyższą końcową ocenę merytoryczną w rankingu konkursu STRATEGMED II.

 • Prezydent RP Nadał Tytuł Naukowy Profesora Pracownikowi IMDiK PAN

  Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych Panu dr hab. Andrzejowi Ziembie z Zakładu Fizjologii Stosowanej (postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku)