Archiwum

Filtr
 • Smutna informacja

 • Mowa Pożegnalna

  Żałobni Słuchacze:
     Zebraliśmy się, aby z wielkim żalem pożegnać Profesora Andrzeja Lipkowskiego, znakomitego Uczonego-chemika i farmakologa, wspaniałego Człowieka, dla wielu z nas wypróbowanego Kolegę i Przyjaciela. Nietuzinkowe przymioty umysłu i charakteru Profesora Lipkowskiego ujawniały się na bardzo wielu płaszczyznach.  W sferze zawodowej, a o niej będę mówił, znakiem rozpoznawczym Jego wszechstronnych zainteresowań była symbioza tworzenia nauki przez duże N z owocnym poszukiwaniem zastosowań praktycznych. Niech mi będzie wolno pokrótce przedstawić fakty wskazujące na harmonię dociekań teoretycznych i praktycznych, uwypuklając czytelność wyników tych badań dla szerokiego grona odbiorców, również tych nieobeznanych z tajnikami chemii czy medycyny.

 • Zawiadomienie o pogrzebie

 • Smutna wiadomość

   

 • Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego nadano prof. dr hab. Marii Barcikowskiej

  Wydział Nauk Medycznych PAN w dniu 6 listopada uhonorował medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego prof. dr hab. Marię Barcikowską z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk neurologicznych i popularyzacji nauki."

 • Obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Magdaleny Anny Gewartowskiej

  Dnia  27 listopada 2014 roku o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Magdaleny Anny Gewartowskiej pt. "Nowa metoda przechowywania w bezwodnym chlorku sodu naczyń tętniczych do przeszczepienia." Zapraszamy.

 • Rozprawa doktorska mgr biotechnologii Mariusza Berdyńskiego

  Dnia  27 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Mariusza Berdyńskiego pt. "Badanie podłoża genetycznego otępienia czołowo-skroniowego i stwardnienia zanikowego bocznego." Zapraszamy.

 • Wybory do Rady Naukowej w kadencji 2015-2018

  Skład Rady Naukowej w kadencji 2015-2018

   

   

 • Prezydent RP Nadał Tytuł Naukowy Profesora Pracownikowi IMDiK

  Prezydent RP Nadał Tytuł Naukowy Profesora Pracownikowi IMDiK

 • Polska Nagroda Innowacyjności

  POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI  

  Z przyjemnością informujemy, iż IMDiK został laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2014 w kategorii innowacyjnych instytutów naukowych w promocyjnym programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.