Archiwum

Filtr
 • Projekt w ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm.

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Polski Bank Komórek Macierzystych  S.A. zrealizują projekt finansowany ze środków POIR w ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm.

 • Współpraca IMDiK z DHL

  Bardzo dziękujemy za nakrętki plastikowe, których zbiórka trwa nieustannie i daje efekty w postaci przekazania pieniędzy pozyskanych z recyklingu na rzecz potrzebujących.

 • IMDiK PAN poszukuje badacza na staż podoktorski…

  …w projekcie „Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie szlaków molekularnych regulowanych przez proteasom w chorobach nowotworowych człowieka” (dr Dawid Walerych)

 • Nowatorska operacja

  Pan dr hab. Mirosław Janowski - pracownik IMDiK PAN, uczestniczył w nowym w Polsce zabiegu

 • List od MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  W związku z uroczystą sesją Rady Naukowej, w dniu 15 grudnia 2017 roku, poświęconą uczczeniu pamięci Patrona Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Pana Profesora Mirosława Mossakowskiego otrzymaliśmy wiele listów od zaproszonych gości.

 • V Konferencja z cyklu„Komórki Macierzyste: Terapeutyczne Perspektywy w Schorzeniach Centralnego Układu Nerwowego”

  W dniach 08-09 grudnia 2017 w Warszawie odbyła się bilateralna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komórki macierzyste – badania i leczenie” prowadzona przez Prof. M. Maksymowicza, Prof. K. Domańską-Janik i Prof. B. Machalińskiego, a organizowana wspólnie przez Komitet Nauk Neurologicznych PAN oraz Fundację „Akogo?” Ewy Błaszczyk.

 • Uroczysta sesja RN w dniu 15 grudnia 2017

  W dniu 15 grudnia bieżącego roku, dla uczczenia pamięci Patrona Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Pana Profesora Mirosława Mossakowskiego odbędzie się uroczysta sesja Rady Naukowej.

 • Pożegnanie Alfeda Nowotkę

 • Posiedzenie Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich

  Najbliższe posiedzenie Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich odbędzie się  1.12 (piątek) o godz. 12 w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego PAN, ul. Pawińskiego 5.

 • I nagroda dla IMDiK PAN w Konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut PAN– PROPAN

  INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ i KLINICZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego PAN otrzymał I nagrodę w konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.