Archiwum

Filtr
 • Obrona rozprawy doktorskiej 31 marca 2016 p. mgr Marii Kawalec

  Dnia  31 marca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr farmacji Marii Małgorzaty Kawalec.

   

   

 • Posiedzenie PTN

  Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Oddział Warszawski, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17 marca (czwartek), o godz. 17.00, w sali wykładowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, ul. Pawińskiego 5 odbędzie się cykliczne posiedzenie, w całości poświęcone pamięci Pani Profesor Irenie Hausmanowej-Petrusewicz.

 • Obrona rozprawy doktorskiej 25 luty 2016 p. mgr Elżbiety Kani

  Dnia  25 lutego 2016 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Elżbiety Joanny Kani.

   

   

 • Życzenia Świąteczne 2015

   

  Zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w 2016 roku wszystkim pracownikom i przyjaciołom

   

  Składa

     Dyrekcja Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

 • Uroczystość dla uczczenia pamięci Profesora Mossakowskiego

  Zapraszamy na uroczystość uczczenia pamięci Patrona naszego Instytutu

  Profesora Mirosława J. Mossakowskiego

     ZAPROSZENIE (*.pdf)

 • Obrona rozprawy doktorskiej 26 listopada 2015 p. mgr Kingi Czubowicz

  Dnia  26 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. technologii chemicznej Kingi Czubowicz

   

   

 • Obrona rozprawy doktorskiej 29 października 2015 p. mgr inż. biotechnologii Olgi Gawryś

  Dnia  29 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Gawryś

   

   

 • Obrona rozprawy doktorskiej 29 października 2015 p. lek. med.Piotra Jasielskiego

  Dnia  29 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. med. Piotra Jasielskiego

   

   

 • Zaproszenie na konferencję pt: Badania biopsyjne wyzwaniem współczesnej neuropatologii

  Zaproszenie

   Szanowni Państwo,

  w imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy zaprosić na konferencję naukową p.t.: BADANIA BIOPSYJNE WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ NEUROPATOLOGII, która odbędzie się 16 października 2015 roku w sali konferencyjnej IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN.  

 • aktualności SD archiwum

  PROGRAM WYKŁADÓW DLA DOKTORANTÓW IMDiK PAN SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

   

  Do pobrania


  Nabór uzupełniający na STUDIA DOKTORANCKIE!

   

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

  im. Mirosława Mossakowskiego

  Polskiej Akademii Nauk

  Warszawa

  ogłasza nabór uzupełniający na

   STUDIA DOKTORANCKIE

  w zakresie medycyny i biologii medycznej

  na rok akademicki 2014/2015

   

  Kandydaci są przyjmowani do konkretnych zakładów, na realizację wybranego projektu badawczego.

  Osoby zainteresowane zagadnieniami przedstawionymi poniżej proszone są o bezpośredni kontakt z opiekunem naukowym danego tematu przed złożeniem dokumentów.

  Warunki i tryb rekrutacji znajdują się na stronie www.imdik.pan.pl/studia doktoranckie/rekrutacja. Dokumenty wymagane do przystąpienia do konkursu proszę składać do 30 sierpnia 2014 roku do sekretariatu SD (pokój B114, tel. 22–608–65–58, wdziedzic@imdik.pan.pl).

  Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie odbędzie się  04 września.

  Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2014 roku.

   

  Temat przewidziany do realizacji w ramach studiów doktoranckich IMDiK PAN w roku akademickim 2014/2015

  Lp

  Temat

  Opiekun naukowy /Zakład

  1.

  Mechanizmy interakcji tetrabromobisfenolu A z receptorami rianodynowymi i receptorami NMDA w neuronach.

  Dr hab. Elżbieta Salińska

  Prac. Farmakoneurochemii Zakładu Neurochemii

  Tel.: 22 60 86 528

  esalinska@imdik.pan.pl

   

  Prof. dr hab. Andrzej Lipkowski

  Dyrektor IMDiK PAN

  Warszawa, 29.07.2014r.

   

  ---------

  Podanie

  Ogłoszenie o naborze


   

  W dniach 30 maja-1 czerwca 2014 roku, w Supraślu, odbyło się 1 spotkanie dyrektorów, rektora i dziekanów, promotorów i doktorantów zaangażowanych w program Centre for Innovative Research,  the Leading National Research Centre (KNOW). Doktoranci przedstawili założenia i pierwsze wyniki  swoich projektów badawczych. Spotkanie było też okazją do wysłuchania wykładów gości z University of Hasselt oraz rozmów dotyczących dalszej współpracy i spraw organizacyjnych.

   Galeria zdjęć

   


   

  Wyniki kolokwium kwalifikacyjnego

  przeprowadzonego w dniu 23 czerwca 2014 r.

  w ramach naboru na studia doktoranckie

  rozpoczynające się w IMDiK PAN od 1 października 2014 roku

  Godz.

   

  Temat / Opiekun naukowy / Zakład

   

  Kandydat

  Punkty uzyskane przez Kandydata

  (średnia)

  Uwagi

   

   

   

  10:00

   

  Badanie działania wybranych czynników antyangiogennych. Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom pourazowej angiogenezy.

  Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz

  Środowiskowe Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

   

  mgr Karolina Kinga Zajdel

   

   

  34,7

   

  Kandydatka zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

   

  10:20

   

  Mechanizmy interakcji tetrabromobisfenolu A z receptorami rianodynowymi i receptorami NMDA w neuronach.

  Dr hab. Elżbieta Salińska

  Pracownia Farmakoneurochemii Zakładu Neurochemii

   

  mgr Wioleta Aneta Dołowa

   

  X

  Kandydatka zrezygnowała z przystąpienia do kolokwium

   

  10:40

   

  Aleksandra Różycka

   

  21,0

  Kandydatka nie zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

   

  11:00

   

  Znaczenie polimeraz poli(ADP-rybozy) oraz sirtuin w mechanizmie neurodegeneracji/neuroprotekcji w stresie oksydacyjnym i genotoksycznym.

  Dr hab. Robert Strosznajder

  Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych Zespołu Kliniczno-Badawczego Neurochirurgii

   

  mgr inż. Justyna Rudnicka

   

  X

   Kandydatka zrezygnowała z przystąpienia do kolokwium

   

  11:20

   

  mgr Przemysław Leonard Wencel

   

   

  43,4

  Kandydat zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

   

  11:40

   

  Udział peptydów w regulacji aktywności nowotworów trzustki.

  Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

  Zakład Neuropeptydów

   

  mgr Anna Katarzyna Laskowska

   

  48,8

  Kandydatka zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

   Wyniki (.jpg)


   

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

  im. Mirosława Mossakowskiego

  Polskiej Akademii Nauk

  Warszawa

   

  ogłasza nabór na

   STUDIA DOKTORANCKIE

  w zakresie medycyny i biologii medycznej

  na rok akademicki 2014/2015

   

  Kandydaci są przyjmowani do konkretnych zakładów, na realizację wybranego projektu badawczego.

  Osoby zainteresowane zagadnieniami przedstawionymi poniżej proszone są o bezpośredni kontakt z opiekunem naukowym danego tematu przed złożeniem dokumentów.

  Warunki i tryb rekrutacji znajdują się ponieżej prezentowanych tematów.

  Dokumenty wymagane do przystąpienia do konkursu proszę składać do 11 czerwca 2014 roku do sekretariatu SD (pokój B-111, tel. 22–608–65–58, wdziedzic@imdik.pan.pl).

  Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie odbędzie się 23 czerwca.

  Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2014 roku.

   

  Wykaz tematów przewidzianych do realizacji w ramach studiów doktoranckich IMDiK PAN w roku akademickim 2014/2015

  Lp

  Temat

  Opiekun naukowy /Zakład

  1.

   

  Badanie działania wybranych czynników antyangiogennych. Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom pourazowej angiogenezy.

  Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz

  tel. 22 60 86 585

   

  Środowiskowe Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

  2.

   

  Mechanizmy interakcji tetrabromobisfenolu A z receptorami rianodynowymi i receptorami NMDA w neuronach.

  Dr hab. Elżbieta Salińska

  tel. 22 60 86 528

   

  Pracownia Farmakoneurochemii

  Zakładu Neurochemii

  3.

   

  Znaczenie polimeraz poli(ADP-rybozy) oraz sirtuin w mechanizmie neurodegeneracji/neuroprotekcji w stresie oksydacyjnym i genotoksycznym.

  Dr hab. Robert Strosznajder

  rstrosznajder@imdik.pan.pl oraz

  rstrosznajder@yahoo.com

   

  Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

  Zespołu Kliniczno-Badawczego Neurochirurgii

  4.

   

  Udział peptydów w regulacji aktywności nowotworów trzustki.

  Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

  misicka@chem.uw.edu.pl

   

  Zakład Neuropeptydów

   

  Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie IMDiK PAN

  1.   Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która:

  a) posiada dyplom lekarza, tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Radę Naukową Instytutu;

  b) uzyskała zgodę przyszłego opiekuna naukowego na wykonywanie pracy pod jego kierunkiem;

  c) odbyła rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną, przedstawiła wstępny projekt badawczy, którego realizacja ma nastąpić w czasie studiów i uzyskała pozytywną opinię Komisji.

  2.    Warunki rekrutacji:

  a) wiek do 30 lat

  b) ukończenie studiów wyższych – dyplom lekarza lub magistra.

  c) dobra znajomość języka angielskiego.

  d) wymagane dokumenty:

  -  podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

  -  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

  -  życiorys z opisem dotychczasowego kształcenia i pracy

  -  krótki zarys projektu badawczego zatwierdzony przez przyszłego opiekuna naukowego;

  -  zgoda przyszłego opiekuna naukowego na wykonywanie pracy pod jego kierunkiem.

  3.    Tryb rekrutacji:

  a) termin składania podań podany jest do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz informacji wywieszanej w siedzibie Instytutu, przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć;

  b) formalnej i merytorycznej oceny kandydatów w imieniu Rady Naukowej dokonuje dwuetapowo Komisja Rekrutacyjna. W pierwszym etapie – Komisja ocenia dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym. W drugim etapie – kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną, w której uczestniczy opiekun naukowy kandydata. Ocena przedstawiona jest w postaci określonej liczby punktów przyznanych kandydatowi wg podanych niżej kryteriów.

  c) Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika Studiów.

  4.    Kryteria oceny punktowej:

  Kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów w tym:

  - do 35 punktów za odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

  - do 10 punktów za dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej (dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, praca w kole naukowym lub w zakładzie naukowym, publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, itp);

  - do 5 punktów za inne osiągnięcia lub umiejętności (znajomość dodatkowego języka obcego, znajomość obsługi komputera itp).

   

  Dyrektor IMDiK PAN

  Prof. dr hab. Andrzej Lipkowski

  Warszawa, 11.04.2014

   

  Załączniki:

  Ogłoszenie o naborze na Studia Doktoranckie 2014/2015 - pdf

  Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie IMDiK PAN - .pdf


   

   

  28.03.2014: Wyniki kolokwium kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniu 28 marca 2014 r. w ramach naboru uzupełniającego na studia doktoranckie KNOW rozpoczynające się w IMDiK PAN od 1 kwietnia 2014 roku

   

  Lp.

  Temat/Opiekun naukowy/Zakład

  Kandydat na studia doktoranckie

  Punkty uzyskane przez Kandydata

  Uwagi

   1.

  KNOW-03: “Hypoglycemia in hospital settings. Role of hypothalamic-pituitary-adrenal axis."

  Edward Franek

  Department of Human Epigenetics  

  lek. Łukasz K.  Jankowski

   49,8

   Kandydat zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

   2.

  KNOW-05: "Contribution of  vascular changes to sodium-dependent hypertension."

  Ewa Koźniewska-Kołodziejska / Krzysztof H. Olszyński

  Department of Neurosurgery

  mgr farmacji Aneta Uszyńska

   

   33,6

   Kandydatka zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

   


   

   

  28.03.2014: Wyniki kolokwium kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniu 28 marca 2014 r. w ramach naboru uzupełniającego na studia doktoranckie Hepentrans rozpoczynające się w IMDiK PAN od 1 kwietnia 2014 roku

   

  Lp.

  Temat/Opiekun naukowy/Zakład

  Kandydat na studia doktoranckie

  Punkty uzyskane przez Kandydata

  Uwagi

   1.

  “Involvement of the glutamine transporter SN1 in astrocyte-to-neuron glutamine transport and astrocytic cell volume regulation studied in ammonia-exposed astrocytic/neuronal co-cultures."

  Magdalena Zielińska

  Neurotoxicology Department

   mgr Katarzyna Anna Dąbrowska

   

    27,0

    Kandydatka zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie

   


   

  Zapraszamy do zapoznania się z wykładami dla doktorantów IMDiK PAN w semestrze letnim 2013/2014.

  PROGRAM ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW IMDiK PAN

  SEMESTR LETNI 2013/2014

   

  Data i godz.

   Tytuł wykładu, wykładowca

   Liczba godzin

   Miejsce

  4 III

  9:30

   „Metody obrazowania mikroskopowego: mikroskop świetlny, fluorescencyjny i konfokalny” (część I)

  Dr Hanna Kozłowska, IMDiK PAN 

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

  11 III

  9:30

   „Metody obrazowania mikroskopowego: mikroskop świetlny, fluorescencyjny i konfokalny” (część II)

  Dr Hanna Kozłowska,  IMDiK PAN 

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

       18 III

  9:30

  ”Metody hodowli komórkowych/tkankowych - zastosowanie do badań in vitro." 

  Dr Joanna Sypecka, IMDiK PAN 

   

  2

   

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK

  25 III

  9:30

  „Metody obrazowania we współczesnej neurologii”

  Prof. Paweł Grieb, IMDiK PAN

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

  1 IV

  9.30

  „Krótka historia o wapniu – od detoksykacji do sygnalizacji”

  Prof. Krzysztof Zabłocki, IBD 

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

  8 IV

  9.30

  "Rola przekaźnictwa purynergicznego w fizjologii i patologii mózgu. Mechanizmy regulacji rytmów okołodobowych u człowieka."

  Dr Anna Wilkaniec, IMDiK PAN

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

  15 IV

  9.30

  "Programowana śmierć komórki w fizjologii oraz w chorobach ośrodkowego układu nerwowego."

  Dr Magdalena Cieślik, IMDiK PAN

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

   


  Uroczyste Ślubowanie nowych doktorantów IMDiK PAN

  W dniu 6 listopada na posiedzeniu Rady Naukowej IMDiK PAN odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez nowo przyjętych doktorantów, którzy od tego momentu stali się pełnoprawnymi uczestnikami studiów doktoranckich. W bieżącym roku akademickim studia doktoranckie w naszym Instytucie rozpoczęło 20 osób, w tym 18 w ramach programu KNOW i 2 w ramach grantów: Harmonia 4 finansowanego przez NCN oraz Hepentrans z Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Zdjęcia upamiętniające to uroczyste wydarzenie znajdują się w „galerii”.

   


  UWAGA! Zmiany w programie wykładów dla doktorantów IMDiK PAN w semestrze zimowym 2013/2014

  aktualny program


   

  Zapraszamy do zapoznania się z wykładami dla doktorantów IMDiK PAN w semestrze zimowym 2013/2014. Pierwsze sześć wykładów odbędzie się na wydziale Biologii UW, kolejne w IMDiK PAN.

  PROGRAM ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW IMDiK PAN

  SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

   

  Data i godz.

  Tytuł wykładu, wykładowca

  Liczba godzin

  Miejsce

  Cykl wykładów „Komórki macierzyste w naukach biomedycznych”

   

  Uwaga! Wykłady odbywają się w poniedziałki w godz. 13.00-14.30 w sali nr 102B na Wydziale Biologii UW ul. Miecznikowa 1

  7 X

   

  13.00

  Właściwości i klasyfikacja komórek macierzystych. Pluripotencjalne komórki macierzyste – uzyskiwanie, charakterystyka i różnicowanie komórek ES i iPS.

  Prof. Maria Ciemerych/ Dr Karolina Archacka, UW

  2

  Sala 102B

  Wydział Biologii UW

  14 X

   

  13.00

   

  Komórki macierzyste szpiku kostnego. Hematopoetyczne komórki macierzyste. Migracja i mobilizacja komórek macierzystych.

  Dr Edyta Brzóska-Wójtowicz, UW

   

  2

  Sala 102B

  Wydział Biologii UW

  21 X

   

  13.00

  Komórki MSC jako podstawowe narzędzie biotechnologiczne w regeneracyjnej terapii medycznej

  Prof. Krystyna Domańska-Janik, IMDiK PAN

  2

  Sala 102B

  Wydział Biologii UW

  28 X

   

  13.00

  Neuralne komórki macierzyste: podejmowanie decyzji rozwojowych

  Dr hab. Leonora Bużańska, IMDiK PAN

   

  2

  Sala 102B

  Wydział Biologii UW

  4 XI

   

  13.00

  Bioinżynieria komórek macierzystych i ich niszy:  kontrola reprogramowania i różnicowania.

  Dr hab. Leonora Bużańska, IMDiK PAN

   

  2

  Sala 102B

  Wydział Biologii UW

  18 XI

   

  13.00

  Wpływ mikroRNA na właściwości komórek macierzystych. Wykorzystanie komórek macierzystych w naukach biomedycznych – podsumowanie.

  Dr Iwona Grabowska, UW

   

  2

  Sala 102B

  Wydział Biologii UW

   

  Wykłady w IMDiK PAN

  Wykłady odbywają się w dużej sali konferencyjnej we wtorki o godz. 9.30

  26 XI

  9.30

  "Jak skutecznie pisać granty: od idei naukowej do polityki doboru wykonawców"

  Prof. Leszek Kaczmarek, IBD

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

  3 XII

  9.30

  „Synaptyczne przekaźnictwo chemiczne: neuroprzekaźniki i ich receptory”

  dr hab. Elżbieta Salińska, IMDiK PAN

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

  10 XII

  9.30

  „Ekscytotoksyczność”

  Prof. Jerzy Łazarewicz, IMDiK PAN

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK

  17 XII

  9.30

   

  "Rola astrocytów w synapsie trójdzielnej - cykl glutaminian-glutamina i przekaźnictwo glejowe"

  Dr Marta Obara-Michlewska, IMDiK PAN

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

  7 I

  9.30

  „Biologia i przebieg starzenia człowieka i możliwości jego pozytywnej modyfikacji”

  Prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka, IMDiK PAN,WUM

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

   

  14 I

  9.30

   

  „Molekularne procesy neuroprzekaźnictwa w procesie starzenia się mózgu”

  Dr hab. Agata Adamczyk, IMDiK PAN

   

  2

   

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

  21 I

  9.30

  „Starzenie komórkowe w kancerogenezie i terapii przeciwnowotworowej-rola aneuploidii/poliploidii”

  Dr Grażyna Mosieniak, IBD

   

  2

  Duża sala konferencyjna

  IMDiK PAN

  Przerwa semestralna

   


  30.09.2013 - wyniki kolokwium kwalifikacyjnego na Studia Doktoranckie

  W dniu 30 września 2013 roku Komisja Rekrutacyjna powołana przez Radę Naukową IMDiK PAN przeprowadziła kolokwium kwalifikacyjne na Studia Doktoranckie w ramach realizacji projektów Harmonia 4 oraz Hepentrans.

  Wyniki kolokwium:

  Kandydat

  Temat przewidziany do realizacji/Opiekun naukowy

  Wyniki kolokwium (punkty)

  mgr Katarzyna Rudnicka

  Harmonia 4:  “Participation of NMDA receptors in the astrocytic responses to ammonia and proinflammatory cytokines.”

  Jan Albrecht/Department of Neurotoxicology

  45

  Kandydatka przyjęta

  mgr Aleksandra Piechnik

  Hepentrans: “Involvement of the glutamine transporter SN1 in astrocyte-to-neuron glutamine transport and astrocytic cell volume regulation studied in ammonia-exposed astrocytic/neuronal co-cultures.”

   

  Magdalena Zielińska/Department of Neurotoxicology

  42

   

  Kierownik Studiów Doktoranckich

  dr hab. n. med. Lidia Strużyńska


  30.09.2013 - Informacja o naborze na Studia Doktoranckie

  w Zakładzie Neurotoksykologii
  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

  NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

  Zakład Neurotoksykologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN poszukuje kandydata na czteroletnie studia doktoranckie w ramach realizacji projektu „Udział transportu glutaminy w pojawianiu się obrzęku mózgu i zaburzeń funkcji synapsy glutaminianergicznej związanych z encefalopatią wątrobową” finansowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

  Projekt realizowany jest przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN we współpracy z University of Oslo oraz University of Science and Technology (Trondheim).

  Od kandydatów oczekujemy:

  Ukończonych studiów magisterskich o profilu biologicznym/biotechnologicznym.
  Dobrej znajomości języka angielskiego.
  Zainteresowania pracą naukową.
  Gotowości do pracy ze zwierzętami.

  Oferujemy:

  Stypendium doktoranckie ~2200PLN brutto/miesiąc
  Współpracę w renomowanymi jednostkami naukowymi
  Możliwość rozwoju naukowego: udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach i kursach.
  Zaawansowany poziom naukowych badań.
  Pracę w młodym zespole i sympatycznej atmosferze.

  Oferta ważna do dn. 30.10.2013

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:  mzielinska@imdik.pan.pl (tel. 22 60 86 470).


   

  Studia doktoranckie

  w Zakładzie Neurotoksykologii
  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

  • Ogłoszenie 1

  Zakład Neurotoksykologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN poszukuje kandydata na czteroletnie studia doktoranckie w ramach realizacji projektu „Udział transportu glutaminy w pojawianiu się obrzęku mózgu i zaburzeń funkcji synapsy glutaminianergicznej związanych z encefalopatią wątrobową” finansowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Projekt realizowany jest przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN we współpracy z University of Oslo oraz University of Science and Technology (Trondheim). - informacje dla kandydatów

  • Ogłoszenie 2

  Zakład Neurotoksykologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN poszukuje kandydata na czteroletnie studia doktoranckie w ramach realizacji projektu „Rola astrocytarnych receptorów NMDA w hiperamonemicznym obrzęku mózgu towarzyszącym encefalopatii wątrobowej” realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki: Harmonia 4. Projekt realizowany jest przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN we współpracy z partnerem zagranicznym - Departament of Neuroscience, Faculty of Life Sciences, University of Manchester. - informacje dla kandydatów

   


   

       
       

  W ramach realizacji projektu KNOW

  “The search for new biomarkers of civilization diseases using high-throughput techniques and modern diagnostic imaging”

  informujemy, że nabór na studia doktoranckie został zamknięty.

  Szczegóły rekrutacji (tematy badań, promotorzy, warunki i harmonogram rekrutacji) znajdą Państwo tutaj - link

  *

  Równocześnie jest nam miło poinformować, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku również rozpoczął rekrutację na Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Centrum Badań Innowacyjnych http://www.know-cir.eu

   

  • 28 maja 2013 o godz. 9.30odbyła się sesja sprawozdawcza Doktorantów II i III roku studiów doktoranckich IMDiK PAN Szczegółowy program - tutaj

  • Program szkoły letniej organizowanej przez Studium Medycyny Molekularnej. Szczególnie zachęcamy doktorantów do udziału w wykładach! (.pdf)

    

  • Wyniki testu ze statystyki, który odbył się w dniu 19.03.2013 r. dostępne są w sekretariacie Studiów Doktoranckich IMDiK PAN.

  • PROGRAM ZAJĘĆ W IMDIK DLA DOKTORANTÓW SEMESTR letni 2012/2013 (.pdf)

  • PROGRAM ZAJĘĆ W INSTYTUCIE NENCKIEGO DLA DOKTORANTÓW SEMESTR letni 2012/2013 (.pdf)

  • NOWY REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (5.12.2012) (.pdf)

   

   


  Archiwum

   

   

  Wyniki testu ze statystyki 2011:

   

  Program wykładów dla doktorantów IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN IV-V.2011

  Ramowy plan wykładów o statystyce w IMDiK PAN, II-III 2011

  Program wykładów dla doktorantów IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN II-III.2011